Insight

Frivillig indbetaling af acontoskat

2. rate har frist 21. november 2022

Selskaber kan foretage frivillig indbetaling af acontoskat for derved at spare renter på eventuel restskat. Fristen for betaling af 2. rate for indkomståret 2022 er mandag den 21. november 2022.

1. november 2022

 

Hvornår er det hensigtsmæssig at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat?

Hvornår det er hensigtsmæssigt at foretage en frivillig indbetaling, afhænger af restskattetillæggets størrelse. Den endelige sats for restskattetillægget for indkomståret 2022 er endnu ikke offentliggjort af Skattestyrelsen, men vi forventer, at det ligger på samme niveau med restskattetillægget for 2021, som var 4,3%.

Tages der udgangspunkt i niveauet for 2021, vil en indbetaling være hensigtsmæssig, hvis lånerente hos kreditinstitut eller alternativt afkast af overskudslikviditet udgør mellem 0 % – 5,6 % pro anno. Spændet ligger mellem 0 % – 5,6 %, og ikke 0 % – 4,3 %, da restskattetillægget ikke er fradragsberettiget.

Betaler selskabet negativ rente af indestående i pengeinstituttet, kan det også være en fordel at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat.

 

Indbetaling kan ske enten 21. november 2022 eller 1. februar 2023

Der kan frit vælges, om den frivillige indbetaling af acontoskat ønskes foretaget senest den 21. november 2022 eller den 1. februar 2023. Vi forventer, at tillægget for betaling af frivillig acontoskat foretaget senest den 21. november 2022 vil være 0,1%, og at tillægget for betaling af frivillig acontoskat i perioden 22 november 2022 til 1. februar 2023 vil være i niveauet 0,8%, hvilket er i niveau med satserne for 2021.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at vente med at foretage indbetalingen indtil den 1. februar 2023, idet indbetalingen således ”bindes” hos Skattestyrelsen i en kortere periode.

 

Mulighed for tilbagebetaling af indbetalt acontoskat

Kan det sandsynliggøres, at den indbetalte acontoskat vil overstige årets indkomstskat, kan det overskydende beløb under særlige omstændigheder tilbagebetales, før skatteansættelsen er foretaget. Anmodning om tilbagebetaling skal sendes til Skattestyrelsen inden fristen for indsendelse af oplysningsskema (tidligere benævnt selvangivelse).

I den forbindelse skal det kunne sandsynliggøres, at:

  • den indbetalte acontoskat vil overstige årets indkomstskat, og
  • det vil være til ulempe for selskabet at afvente det normale udbetalingstidspunkt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('