Insight

Frivillig indbetaling af acontoskat

2. rate har frist 20. november 2020

Selskaber kan foretage frivillig indbetaling af acontoskat for derved at spare renter på eventuel restskat. Fristen for betaling af 2. rate for indkomståret 2020 er den 20. november 2020.

17. november 2020

 

Hvornår er det hensigtsmæssig at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat? 

Hvornår det er hensigtsmæssigt at foretage en frivillig indbetaling afhænger af restskattetillæggets størrelse. Den endelige sats for restskattetillægget for indkomståret 2020 er endnu ikke offentliggjort af Skattestyrelsen, men vi forventer, at det ligger på omkring samme niveau som restskattetillægget for 2019, som var 4,7 %.

Tages der udgangspunkt i niveauet for 2019, vil en indbetaling være hensigtsmæssig, hvis lånerente hos kreditinstitut eller alternativt afkast af overskudslikviditet udgør mellem 0 % - 6,03 % pro anno. Spændet ligger mellem 0 % - 6,03 % og ikke 0 % - 4,7%, da restskattetillægget ikke er fradragsberettiget. 

Betaler selskabet negativ rente af indestående i pengeinstituttet, kan det også være en fordel at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat.

 

Indbetaling kan ske enten pr. 20. november 2020 eller 1. februar 2021

Der kan frit vælges, om den frivillige indbetaling af acontoskat ønskes foretaget senest den 20. november 2020 eller den 1. februar 2021. Dog har der de seneste år skulle betales et tillæg, hvis den frivillige indbetaling er sket forinden den 1. februar, mens der ikke har skullet betales et tillæg, hvis indbetaling er sket senest den 20. november. Tillægget udgjorde for 2019 0,9 % i forbindelse med indbetaling foretaget inden d. 01.02, og vi forventer, at niveauet vil være det samme i 2020.

Modsat kan det være en fordel for at vente med at foretage indbetalingen indtil den 1. februar 2021, idet indbetalingen således ”bindes” hos Skattestyrelsen i en kortere periode. 

 

Mulighed for tilbagebetaling af indbetalt acontoskat 

Kan det sandsynliggøres, at den indbetalte acontoskat vil overstige årets indkomstskat, kan det overskydende beløb under særlige omstændigheder tilbagebetales, før skatteansættelsen er foretaget. Anmodning om tilbagebetaling skal sendes til Skattestyrelsen inden fristen for indsendelse af oplysningsskema (tidligere benævnt selvangivelse).

I den forbindelse skal det kunne sandsynliggøres, at:

  • den indbetalte acontoskat vil overstige årets indkomstskat, og
  • det vil være til ulempe for selskabet at afvente det normale udbetalingstidspunkt.

 

Fandt du dette nyttigt?