Insight

Gavekort

Nye regler for gavekort – men først i 2021

I finanslovsaftalen for 2021 er det aftalt at yde særlig støtte til oplevelsesindustrien, bl.a. gennem skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomi.

9. december 2020

 

Der bliver i 2021 midlertidigt indført en særskilt skattefritagelse af gavekort til restaurationsydelser med en beløbsgrænse på 1.200 kr. årligt, som kan bruges til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger mv.

Det kræver en lovændring til de nuværende regler, og der kommer måske også særlige regler og krav til udformningen af sådanne gavekort. Det fremgår af den fremlagte tekst, at gavekortet ikke må kunne ombyttes til kontanter. 

Der bliver formentlig sendt et lovforslag i høring inden jul, og først herefter ved vi mere præcist, hvordan reglen bliver.

Umiddelbart er der næppe tvivl om, at de nye regler først får virkning for gavekort, der gives til medarbejdere i perioden fra 1. januar til 31. december 2021.

Efter nuværende regler og praksis skal tildeling af gavekort i visse tilfælde håndteres som A-indkomst, og dermed er der skattepligt af det fulde beløb uden en bagatelgrænse.

Omvendt har vi allerede i dag særlige regler og praksis for beskatning af gavebeviser (med et begrænset sortiment), som kan håndteres efter reglerne for beskatning af personalegoder (B-indkomst), hvor den generelle bagatelgrænse på 1.200 kr. gælder.

Vores anbefaling er derfor, at man skal afvente en mere præcis udmelding om de nye regler og evt. særlige krav til sådanne gavekort.

Hvis man allerede nu i 2020 vil give medarbejdere en særlig/ekstra jule- eller nytårsgave, skal det ske i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

Fandt du dette nyttigt?