Insight

Gavekort

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt gavekort

Der er fremsat lovforslag, som betyder, at der helt ekstraordinært indføres skattefritagelse for arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomi. Reglen træder dog først i kraft, når det er vedtaget, og gælder kun året ud (2021).

11. februar 2021

 

I finanslovsaftalen for 2021 er det aftalt at yde særlig støtte til oplevelsesindustrien, bl.a. gennem skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomi. Med det fremsatte lovforslag indføres der midlertidigt for 2021 en særskilt skattefritagelse af gavekort til restaurationsydelser mm. med en beløbsgrænse på 1.200 kr. årligt, som kan bruges til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger m.v.

 

Gældende regler

Efter nuværende regler og praksis skal tildeling af gavekort i visse tilfælde håndteres som A-indkomst, og dermed er der både skattepligt og indberetningspligt af det fulde beløb uden en bagatelgrænse.

Omvendt har vi allerede i dag særlige regler og praksis for beskatning af gavebeviser (med et begrænset sortiment), som kan håndteres efter reglerne for beskatning af personalegoder (B-indkomst), og som vil være omfattet af den generelle bagatelgrænse på 1.200 kr. (2021). 

Det beror på en konkret vurdering, om gavekort kan anses for naturalier og omfattes af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Det har dog i administrativ praksis været en klar betingelse, at gavekortet ikke må kunne ombyttes til kontanter. 

Den nye særlige skattefritagelse træder dog først i kraft, når loven er vedtaget, og det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det skal håndteres efter gældende regler, hvis arbejdsgiver fra den 1. januar 2021 og frem til vedtagelsen af loven har givet ansatte gavekort.

 

Den nye skattefritagelse

Det foreslås at fritage værdien af gavekort for skattepligt, hvis det kan bruges til køb af hotelydelser m.v., restaurationsydelser m.v. og forlystelsesydelser, herunder hos museer, teatre og biografer m.v. 

Det er en betingelse, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på 1.200 kr. 

Fritagelsen for beskatning, indberetning samt indeholdelse af AM-bidrag og A-skat gælder således ikke, hvis arbejdsgiver tildeler den enkelte ansatte gavekort, der overstiger beløbsgrænsen. 

Modtager en ansat gavekort fra flere arbejdsgivere, som tilsammen overskrider beløbsgrænsen på 1.200 kr., skal den pågældende selv oplyse den fulde værdi af de skattepligtige gavekort til Skatteforvaltningen. 

For at være omfattet af skattefritagelsen foreslås det, at gavekortet skal kunne bruges til udbydere af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved forretningsstedet, modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering, servering af spise- og drikkevarer ved enkeltstående arrangementer, udlevering af stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet, og/eller til udbydere af forlystelser, herunder oplevelser og kulturtilbud, som udbydes af spillesteder, koncert- og kulturhuse, museer, teaterforestillinger og biografforestillinger m.v. 

 • Hotelydelser m.v. omfatter ydelser hos hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller, feriecentre, campingpladser og lignende. Ophold i sommerhuse er også omfattet
 • Restaurationsydelser m.v. omfatter ydelser hos restauranter, herunder fastfoodrestauranter, caféer, pølseboder og lignende
 • Endvidere omfattes forlystelser i form af f.eks. forlystelsesparker, sportslige arrangementer, museer, kunsthaller, teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og lignende.

Der gives i lovforslaget yderligere følgende eksempler på ydelser, som er omfattet:

 • Overnatninger på hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller og campingpladser m.v. inkl. mad og drikkevarer og andre ydelser inkluderet i overnatningsprisen
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en restaurant
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en café
 • Mad og drikkevarer til nydelse ved en pølsevogn
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en fastfoodrestaurant
 • Drikkevarer til nydelse på en bar
 • Mad og drikkevarer til nydelse på et pizzeria
 • Adgangsbilletter til forlystelsespark inkl. turpas/billetter til forlystelser
 • Adgangsbilletter til biografer, teatre, stand-up-shows, operaer og koncerter
 • Adgangsbilletter til zoologiske haver, museer m.v. inkl. rundvisninger.

Et gavekort vil fortsat være skattefrit, hvis det kan anvendes som betaling for spise- og drikkevarer, der kan tages med hjem til nydelse, dvs. såkaldt to-go, så længe udbyderen også udbyder en eller flere af de ovennævnte omfattede ydelser. 

Det vil også være skattefrit, hvis et gavekort til f.eks. en forlystelsespark eller et museum også kan bruges i forlystelsesparkens eller museets gavebutik eller café, så længe udbyderen primært udbyder de ovenfor nævnte omfattede ydelser. Det samme gør sig endvidere gældende for et gavekort til et hotel, der også kan anvendes til f.eks. adgang til fitnessfaciliteter eller spabehandlinger.

Gavekort til et fitnesscenter, en kosmetolog eller et supermarked vil fortsat være skattepligtigt, da skattefriheden ikke er målrettet sådanne ydelser, som i højere grad vedrører hhv. sundhed, personlig pleje og dagligvarer til forbrug i privatsfæren. 

Skattefritagelsen omfatter heller ikke transport, herunder f.eks. bil-, bus-, tog-, færge- og flytransport m.v. Transport, der må anses for at være en del af en forlystelse eller er sammenhængende med en hotelydelse m.v., f.eks. pakkerejser, er dog omfattet.

Fandt du dette nyttigt?