Indsigt

Hvem har ret til godtgørelse af energi- og vandafgift?

Et driftsselskab kan få godtgørelse af energi- og vandafgift.

I et netop offentliggjort bindende afgiftssvar har Skatterådet bekræftet, at virksomheder, der driver en svømmehal på vegne af en kommune, skal betragtes som den endelige forbruger af den energi og vand, der anvendes til driften af svømmehallen.

Den konkrete sag omhandler en situation, hvor en svømmehal ejes af en kommune, men driften og vedligeholdelsen er udliciteret til et driftsselskab, som driver svømmehallen. Det er driftsseleskabet, der bærer den økonomiske risiko ved driften.

I sagen blev Skatterådet spurgt, hvem der afgiftsmæssigt er den endelige forbruger og dermed også den, som er berettiget til at få godtgørelse for energiafgifterne.

Skatterådet konkluderede, at driftsselskabet er den endelige forbruger og derfor også berettiget til at få godtgørelse for afgifterne.

Da driftsselskabet er en fuld momspligtig virksomhed, har de fuld ret til godtgørelse af energi- og vandafgiften. I modsætning til kommunen, som både har momspligtige- og momsfritagne aktiviteter og dermed ikke har fuld ret til godtgørelse af energi- og vandafgiften.

Sagen viser endnu engang, at det er vigtigt at identificere, hvem der er berettiget til at få godtgørelse for energi- og vandafgiften, og i tilfælde hvor de involverede parter ikke alle har fuld ret til godtgørelse af energi- og vandafgiften, kan man muligvis reducere omkostningerne til energi- og vandafgiften.

Det bindende svar kan læses i sin helhed på SKATs hjemmeside her.

Fandt du dette nyttigt?