Indsigt

Hestetransporter/lastbil

Beskatning af hovedanpartshaver

Skatterådet har i et bindende svar netop taget stilling til beskatning af en hovedanpartshavers rådighed over selskabets lastbil og fandt, at der skulle ske beskatning for hele året af en hestetransporter, dog undtaget de dage, hvor selskabet anvender køretøjet erhvervsmæssigt.

5. januar 2018

På baggrund af denne seneste afgørelse skal vi henlede opmærksomheden på gældende praksis, hvorefter hovedaktionærer/anpartshavere er i væsentlig risiko for at blive beskattet af goder og driftsmidler mm., som anskaffes i selskabsregi, såfremt anskaffelsen kan anses for eller blot har sammenhæng til hovedaktionærens private interesser – som hestesport eller lign.

Skatterådet bekræfter (spørgsmål 1), at spørgers private anvendelse af en hestetransporter ikke indebærer, at spørger skal beskattes efter reglerne for ”fri bil” (jf. LL § 16, stk. 4), da lastbilen ikke kan anses for egnet som alternativ til en privat bil og dermed ikke omfattet af disse regler.

Hovedanpartshaveren spørger (spørgsmål 2), om der alene skal ske beskatning med en markedsleje de dage, hvor bilen konkret anvendes til private formål. Dette kan Skatterådet dog ikke bekræfte, da der efter SKATs opfattelse er tale om en hestetransporter, som primært er indrettet til transport af heste, og som er anskaffet som følge af spørgerens private interesse.

Da lastbilen i et ikke uvæsentligt omfang skal anvendes til hestetransport i privat sammenhæng, skal hovedanpartshaveren anses for at have rådighed over køretøjet hele året, dog med undtagelse af de perioder, hvor køretøjet konkret anvendes erhvervsmæssigt. Så Skatterådet kommer frem til, at hovedanpartshaveren skal beskattes af et beløb, der svarer til en markedslejepris for en tilsvarende hestetransporter for hele rådigheds-/låneperioden og alene med fradrag for perioder, hvor køretøjet konkret er anvendt erhvervsmæssigt.

Som følge af svaret på spørgsmål 2 er spørgsmål 3 om kørebog og dokumentation for den private kørsel ikke relevant.