Indsigt

Holdingselskabers momsfradragsret

Nyt udkast til styresignal

En ny EU-dom medfører, at Skattestyrelsen udvider sin praksis i forhold til holdingselskabers adgang til momsfradragsret.

30. august 2018

Aktive holdingselskaber har – modsat passive holdingselskaber – mulighed for momsfradrag, hvis de griber ind i administrationen af sine datterselskaber. 

Vi har igennem flere år diskuteret med skattemyndighederne, hvad der skal til, for at et holdingselskab griber ind i administrationen af datterselskabet og opnår ret til momsfradrag. Skattestyrelsen (som før 1. juli 2018 hed SKAT) har sendt et udkast til styresignal i høring vedrørende holdingselskabers fradragsret for moms.

EU-Domstolen fastslår i en ny dom (Marle Participations Sarl), at et holdingselskabs udlejning af fast ejendom med moms til datterselskaber medfører, at det griber ind i administrationen af datterselskaberne. 

Holdingselskabet har dermed ret til momsfradrag for udgifter forbundet med køb af andelene i datterselskaberne (f.eks. udgifter til advokat og andre rådgivere). 

Vi har modtaget et forslag til en dom (Ryanair Ltd) fra EU-Domstolen, hvor opfattelsen er, at også strategisk overtagelse af en virksomhed giver det overtagende selskab ret til fradrag for moms af udgifter til køb af andele i datterselskaber. 

Skattestyrelsen har modsat trenden hos EU-Domstolen hidtil meldt ud, at f.eks. disse aktiviteter ikke er indgriben: 

  • Udlejning af maskiner
  • Udlejning af fast ejendom
  • Levering af rengøringsydelser

I det nye udkast til styresignal udvider Skattestyrelsen mulighederne for momsfradrag for selskaber med datterselskaber i forhold til den praksis, som Skattestyrelsen har fulgt indtil nu. 

Vi opfordrer til, at både aktive og passive holdingselskaber allerede nu overvejer, om de har aktiviteter, som kan være omfattet af de udvidede muligheder for fradragsret. 

Der synes at blive mulighed for genoptagelse af momstilsvaret fra den 1. januar 2009.

Du er velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende snak om de nye muligheder. 

Fandt du dette nyttigt?