Insight

Indberetning til eKapital 2020

Husk den nye indberetningspligt for medarbejderaktier

Med virkning fra og med indkomståret 2019 blev der indført en ny indberetningspligt for medarbejderaktier i eKapital. Indberetningspligten betyder, at der udover den almindelige lønindberetning til eIndkomst også skal foretages indberetning til eKapital af medarbejderaktier.

15. december 2020

 

Hvad er eKapital?

Hvor indberetningen til eIndkomst er en lønmæssig indberetning, er indberetningen til eKapital en indberetning af selve erhvervelsen af de aktier, som medarbejderne har modtaget som en del af aflønningen. Normalt påhviler pligten til at indberette til eKapital depotførere, dvs. banker mv., men pligten for arbejdsgiveren er gradvist udbygget de senere år, og omfatter nu også medarbejderaktier.

Indberetningen af erhvervelsen af medarbejderaktier betyder, at informationerne automatisk kommer med på medarbejdernes fortrykte årsopgørelse. Derved skal medarbejderne blot kontrollere, at det korrekte antal aktier er indberettet, og det gælder, uanset om aktierne ligger i et dansk eller udenlandsk depot.

Indberetning til eKapital skal ske for alle medarbejdere, som er ansat af danske selskaber, uanset om de er bosiddende i Danmark eller i udlandet.

I praksis sikrer indberetningen, at Skattestyrelsen modtager de nødvendige informationer om aktierne, som medarbejderen ellers selv har ansvaret for at oplyse i forbindelse med selvangivelsen. For medarbejderne er det en stor fordel, da adgangen til at tage et fradrag, hvis man senere sælger aktier med et tab, er afhængig af, at man har indberettet anskaffelsen af aktierne i forbindelse med selvangivelsen for anskaffelsesåret. 

 

Hvordan foregår indberetningen til eKapital?

Selve indberetningen sker via et særligt Excel-ark, som skal udfyldes med informationer vedrørende erhvervelsen, inkl. informationer om hver deltager, om aktien samt om selve transaktionen. For at kunne indarbejdes i Skattestyrelsens systemer, skal arket udfyldes i et i forvejen fastlagt format, hvor der blandt andet stilles krav til antal tegn og decimaler individuelt bestemt for hvert felt.

Når arket er udfyldt, skal det konverteres til en txt.-fil, som indeholder koderne, og som herefter skal indsendes til Skattestyrelsen. Selve indsendelsen kan ske via selskabets skattemappe eller via en såkaldt Gateway-access. Fordelen ved indsendelse via Gateway-access er, at det indsendte kvalitetssikres og håndteres direkte i det system, som depotførere normalt indberetter i. 

Deloitte har etableret en Gateway-access, som indberetter på vegne af virksomheder, og vi kan derfor tilbyde assistance med håndteringen heraf. 

 

Hvornår skal indberetningen være på plads?

Deadline for indberetningen for skatteåret 2020 er senest den 20. januar 2021. Der er ikke mulighed for fristforlængelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('