Insight

Momsen ændres for at understøtte virksomheders likviditet

Lov om at udskyde betalingsfristerne for moms er vedtaget

Virksomheder, der har måneden som momsperiode, berøres for angivelserne vedr. marts, april og maj måneder. Virksomheder, der har kvartal og halvår som momsperiode, berøres vedrørende hhv. 1. kvartal 2020 og 1. halvår 2020. Lovforslaget indeholder også ændringer for indestående på skattekontoen, som potentielt berører alle virksomheder.

16. marts 2020

 

Ændrede frister for angivelse og betaling af moms – vedrører virksomheder med måneden som momsperiode

Fristerne for angivelse og betaling af moms for virksomhederne på månedsafregning udskydes med ca. en måned således:

  • Marts måned skal angives og betales den 25. maj
  • April måned skal angives og betales den 25. juni
  • Maj måned skal angives og betales den 27. juli

Reglerne træder i kraft pr. 22. marts 2020. Der er p.t. ikke ændringer for andre afgiftsperioder. Det betyder, at angivelsen for juni måned – som hidtil – skal angives og betales senest den 17. august.

Ændrede frister for angivelse og betaling af moms – vedrører virksomheder med kvartalet som momsperiode

Fristen for angivelse og betaling af moms for virksomheder på kvartalsafregning udskydes én gang med 3 måneder. Fristen for at angive og betale moms for 1. kvartal 2020 slås teknisk set sammen med angivelsesfristen for 2. kvartal 2020, så der for denne samlede periode bestående af de to første kvartaler skal angives og betales 1. september 2020.

Hvis man skal have penge tilbage i moms for 1. kvartal 2020, kan man fravælge denne ordning ved at angive momsen på normal vis, det vil sige hurtigst muligt efter 1. kvartal 2020s udløb, og senest 1. juni 2020.

Ændrede frister for angivelse og betaling af moms – vedrører virksomheder med halvåret som momsperiode

Fristen for angivelse og betaling af moms for virksomheder på halvårsafregning udskydes én gang med 6 måneder. Fristen for at angive og betale moms for 1. halvår 2020 slås teknisk set sammen med angivelsesfristen for 2. halvår 2020, så der for denne samlede periode bestående af hele 2020 skal angives og betales 1. marts 2021.

Hvis man skal have penge tilbage i moms for 1. halvår 2020, kan man fravælge denne ordning ved at angive momsen på normal vis, det vil sige hurtigst muligt efter 1. halvårs 2020s udløb, og senest 1. september 2020.

Ændringer på skattekontoen – omfatter alle virksomheder

Skattekontoen indeholder et loft for indestående på 200.000 kr. Dette loft er hævet til 10 mio. kr. i perioden frem til 30. november 2020. Det hævede loft er først og fremmest relevant for virksomheder, som har positiv likviditet, og som på grund af de udskudte angivelses- og betalingsfrister kommer til at have øgede beløb på bankkonti med heraf følgende risiko for betaling af negative renter. Det hævede loft betyder, at virksomheder kan indbetale op til 10 mio. kr. på skattekontoen, uden at beløbet automatisk returneres. 

Virksomheder, der ønsker at hæve loftet for indestående på skattekontoen, skal selv foretage ændringen via skattekontoen. Denne ændring træder i kraft den 25. marts 2020.

Andre overvejelser ift. likviditet genereret via indirekte skatter – alle virksomheder

Afhængig af virksomhedens individuelle forhold kan det være værd at overveje andre muligheder for at understøtte likviditeten.

Det er eksempelvis muligt at anmode om kortere afregning af moms for virksomheder med kvartalet eller halvåret som momsperiode. En sådan anmodning kan medføre hurtigere udbetaling af moms, hvis virksomheden forventer negativ moms i kommende momsperioder. En sådan ændring kan dog tidligst iværksættes pr. 1. juli 2020 eller 1. januar 2021.

Der er også visse muligheder for særskilt hurtig refusion af energiafgifter. 

Kontakt os eller din sædvanlige Deloitte kontaktperson for yderligere drøftelser og information.

Fandt du dette nyttigt?