Insight

No-deal Brexit – britiske statsborgere i Danmark

Brexit efter 31. januar 2020

Regeringen har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag om, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som arbejder eller opholder sig lovligt i Danmark, kan blive boende i Danmark.

31. januar 2020

 

Herboende

Herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som den 31. januar 2020 har opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, kan blive i Danmark i hele overgangsperioden. Overgangsperioden ophører den 31. december 2020. 

Det betyder f.eks., at det er muligt at arbejde og bo i Danmark på samme betingelser som i dag. Personer, som på udtrædelsestidspunktet ikke har fået udstedt opholdsdokumenter, kan få disse udstedt efterfølgende, forudsat at personen allerede opholdt sig lovligt i Danmark den 31. januar 2020.

Forretningsrejsende

Britiske statsborgere, som den 31. januar 2020 har bopæl i et andet EU-land end Danmark og arbejder i Danmark, kan fortsat arbejde i Danmark i overgangsperioden. F.eks. kan en britisk statsborger, som bor i Tyskland og arbejder i Danmark, blive ved med at arbejde i Danmark indtil den 31. december 2020. 

Nyankomne

Britiske statsborgere, som rejser til Danmark den 1. februar 2020 eller senere, vil i henhold til de nugældende informationer blive behandlet som EU-borgere indtil den 31. december 2020.

Britiske statsborgere, som rejser til Danmark den 1. januar 2021 eller senere, vil i henhold til de nugældende informationer skulle ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler.

Fandt du dette nyttigt?