Insight

No-deal Brexit – Britiske statsborgere i Danmark

Britiske statsborgere kan arbejde og opholde sig i Danmark

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, hvoraf det fremgår, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som opholder sig lovligt i Danmark eller arbejder i Danmark pr. 29. marts 2019, stort set kan gøre, som de plejer, herunder fortsat arbejde uden arbejdstilladelse.

20. februar 2019

Hvis udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien forkastes, udtræder Storbritannien af EU den 29. marts 2019. Det betyder, at britiske statsborgere omfattes af reglerne for tredjelandestatsborgere, når de søger om opholds- og arbejdstilladelse.

For at britiske statsborgere og familiemedlemmer, som allerede opholder sig i Danmark den 29. marts 2019, ikke skal mærke konsekvenserne af en no-deal Brexit, har regeringen sendt et lovforslag i høring. Lovforslaget indebærer bl.a., at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i en overgangsperiode stort set opretholder samme rettigheder som i dag. Det betyder fx., at det er muligt at arbejde og bo i Danmark på samme betingelser som i dag. Udstedte opholdskort og registreringsbeviser kan i en overgangsperiode fortsat anvendes efter den 29. marts 2019. Personer, som på udtrædelsestidspunktet ikke har fået udstedt opholdsdokumenter, kan få disse udstedt efterfølgende, forudsat at personen allerede opholdt sig lovligt i Danmark den 29. marts 2019.

Lovforslaget begrænser retten til familiesammenføring. Undtaget er familiemedlemmer til britiske statsborgere, der opholder sig lovligt i Danmark den 29. marts 2019, forudsat at familielivet eksisterede forud for den 29. marts, og opholdsreglerne i øvrigt er opfyldt.

Lovforslaget gælder ikke for britiske statsborgere, der tager ophold og arbejder i Danmark fra og med 30. marts 2019.

Regeringen viser med lovforslaget, at den har til hensigt at afhjælpe de bekymringer, som arbejdsgivere og britiske arbejdstagere for tiden går rundt med. Det er hensigten, at overgangsordningen kun skal gælde i en midlertidig periode, men grundet den nuværende usikre situation om Brexit, er der i lovforslaget ikke indsat dato for, hvornår den midlertidige overgangsordning ophører.

Der er høringsfrist 25. februar. Deloitte følger op og orienterer om udviklingen på området.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('