Indsigt

Nu lempes praksis for betaling af overskudsvarmeafgift

Kan din virksomhed søge om genoptagelse af afgiftsbetaling? 

Praksis for betaling af overskudsvarmeafgift er ændret til fordel for virksomhederne. Virksomheder, der udnytter overskudsvarme, bør derfor overveje, om tidligere afgiftsbetalinger kan ændres. Samtidig bør virksomheder, der overvejer at udnytte overskudsvarme, tage den nye praksis i betragtning.

6. december 2018

Skattestyrelsen har udsendt en række ventede styresignaler, som på to punkter lemper praksis for tilbagebetaling af overskudsvarmeafgift. Efter omstændighederne vil det betyde, at virksomheder, der udnytter overskudsvarme, skal betale mindre i afgift og ved genoptagelse måske kan søge allerede betalte beløb godtgjort. 

Salg af rettigheder til indrapportering af energibesparelser udgør ikke vederlag og udløser ikke betaling af overskudsvarmeafgift

Ved levering af overskudsvarme fra én virksomhed til en anden har det afgørende betydning for spørgsmålet om betaling af overskudsvarmeafgift, om der betales et vederlag for levering af varmen. Skattestyrelsen har nu vurderet, at en virksomheds salg af rettigheder til indrapportering af energibesparelser til leverandøren ikke udgør et vederlag. Det samme er tilfældet med en række betalinger for det udstyr, der anvendes ved nyttiggørelse af overskudsvarmen. Afgørende er, at leverandøren af overskudsvarme hverken direkte eller indirekte opnår overskud ved modtagerens betalinger. I disse tilfælde skal der derfor ikke betales en overskudsvarmeafgift. 

Måling med tilbagevirkende kraft kan anvendes for overskudsvarme

Virksomheder, der ved opsætning af målere vil korrigere et energiforbrug, kan ansøge Skattestyrelsen om tilladelse til at måle et kommende energiforbrug med virkning for op til 3 års tidligere forbrug. Førhen har disse regler kun fundet anvendelse for fordelingen mellem varme medgået til proces og rumvarme, men derimod ikke for overskudsvarme. Skattestyrelsen har nu anerkendt, at reglerne om måling med tilbagevirkende kraft også kan anvendes for opgørelsen af nyttiggjort overskudsvarme.

Behov for genoptagelse?

Hvis I tidligere enten har afregnet overskudsvarmeafgift på baggrund af den tidligere definition af et vederlag eller er blevet nægtet måling med tilbagevirkende kraft for overskudsvarme, kan der være grundlag for at søge sagen genoptaget hos Skattestyrelsen. Hvis I ønsker en nærmere gennemgang af, hvilken betydning disse ændringer har for netop jeres virksomhed, herunder om det kan være relevant at søge om ændring af tidligere afgiftsbetalinger, er I meget velkomne til at kontakte os for yderligere drøftelse. 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at der ved energiaftalen af 29. juni 2018 er aftalt en omlægning af reglerne for overskudsvarme. Afhængigt af resultaterne af disse omlægninger, kan dette få betydning for praksisændringerne nævnt ovenfor.

"Det kan være relevant at søge om ændring af tidligere afgiftsbetalinger" 

Fandt du dette nyttigt?