Indsigt

Ny aktuel guide om transfer pricing og toldværdi

Undgå transfer pricing- og toldfælder

Deloitte udarbejder årligt en guide om transfer pricing og toldværdi. De to regelsæt fordrer ikke, at priserne er ens, men principper og dokumentation skal matche. Guiden samler mange landes regler og kan være en god hjælp, uanset hvor i verden I handler.

4. maj 2017

Som tidligere år publicerer Deloitte en opdateret vejledning om sammenhæng mellem ansættelse af toldværdi og prissætning i handelen mellem relaterede/forbundne handelspartnere – The Link between Transfer Pricing and Customs Valuation 2017.

Vejledningen kan med fordel bruges som et værktøj til at undgå den risiko, der kan være i forbindelse med, at virksomheder handler koncerninternt over landegrænser. Forholdet mellem toldværdi og transfer pricing kan være vanskeligt at overskue og håndtere. Derfor kan der være betydelig risiko for, at virksomhederne ikke overholder de gældende regler på området.  

Oftest er det ikke muligt eller meget vanskeligt at bruge den koncerninterne afregningspris direkte som toldværdi, når varer eksporteres eller importeres, da der er forskel mellem de toldregler, der styrer toldværdien, og de skatteregler, der ligger til grund for den koncerninterne afregningspris. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den koncerninterne afregningspris skal eller kan bruges som grundlag for toldværdien, uanset at der ikke nødvendigvis skal indgå de samme priselementer i de to værdier. Reglerne om toldværdi er meget specifikke og fastslår, hvilke priselementer der er toldpligtige. Hvis en koncernintern afregningspris justeres, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om og i hvilket omfang toldværdiansættelsen skal korrigeres. 

Eksempelvis er der forskel på, hvordan royalties skal behandles i de to regelsæt. Som hovedregel skal royaltybetalinger medregnes i toldværdien, hvis royalty relaterer sig til varerne, der eksporteres eller importeres, mens der i forhold til beskatning skal tages højde for betalinger vedrørende både varer og tjenesteydelser. 

Konsekvenserne af ikke at sikre korrekte toldværdier varierer, men medfører ofte betydelige bøder og/eller ekstra told- og skattekontroller/audits.   

Det er derfor vigtigt, at virksomheden overholder gældende regler, og i guiden finder I de vigtigste gældende regler på de to områder sammensat af Deloittes eksperter fra 53 lande. 

The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation - 2017 Country Guide
Fandt du dette nyttigt?