Indsigt

Nye satser og beløbsgrænser

Træder i kraft 1. januar 2018

Skatterådet har fastsat nye satser for skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag. SKAT skriver i deres pressemeddelelse, at satserne for 2018 stiger en lille smule i forhold til 2017.

29. november 2017

Dét må man sige ja til – en enkelt øre er det blevet til, men kun på nogle af satserne!
Vær opmærksom på, at det er tidspunktet for kørslen, som er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes og ikke udbetalingstidspunktet.

 

Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

 

2017

DKK

2018

DKK

For de første 20.000 km/pr. km

3,53

3,54

For kørsel udover 20.000 km/pr. km

1,93

1,94

 

 

 

Skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter

 

 

 

For alle kørte km/pr. km

0,52

0,53

 

 

 

Fradrag for befordring mellem hjem og arbejde

 

 

 

For de første 24 km pr. dag er der intet fradrag

0,00

0,00

For transportafstand mellem 25–120 km pr. dag/pr. km

1,93

1,94

For transportafstand udover 120 km pr. dag/pr. km

0,97

0,97

For transportafstand udover 120 km pr. dag/pr. km

(i visse udkantskommuner)

1,93

1,94

Fandt du dette nyttigt?