Insight

Nye regler for indberetning af løn

Sporadisk indberetning af løn ophører 1. januar 2019

Fra og med 1. januar 2019 skal alle virksomheder, fonde og foreninger indberette løn mm. hver måned

21. december 2018

Ændringen for indberetning får betydning for alle virksomheder m.fl., som i dag er registreret med pligten til sporadisk indberetning af løn (AM-bidrag og A-skat).

Virksomhederne bliver automatisk omregistreret pr. 1. januar 2019, og alle vil herefter have pligt til at indberette løn hver måned – også for måneder uden lønudbetaling.

Dette har nogle administrative udfordringer for mange mindre virksomheder og hovedaktionær-selskaber, som hidtil kun har foretaget indberetning for de måneder, hvor det har været aktuelt.

De ændrede regler har virkning for lønudbetalinger i januar 2019, der skal indberettes senest den 11. februar 2019. Herefter skal der ske indberetning hver måned og med nul-indberetning for de måneder, hvor der ikke udbetales løn.

Manglende indberetning vil som udgangspunkt udløse en afgift på 800 kr. (pr. måned), og Skattestyrelsen vil selv fastsætte skønsmæssige angivelser for AM-bidrag og A-skat.

Det er derfor vigtigt, at de nye indberetningsregler håndteres korrekt. Vi står gerne til rådighed med råd, vejledning og drøftelse af indberetningsmuligheder.

Did you find this useful?