Indsigt

Nye satser og beløbsgrænser

Træder i kraft 1. januar 2019

De nye beløbsgrænser og satser for 2019 er fastsat. Hvad betyder det for personalegoder, rejsegodtgørelse, forskerbeskatning og befordringsgodtgørelse?

Opdateret 26. november 2018

 

Personalegoder

 

2019

DKK

 

2018

DKK

Værdi af telefon (A-indkomst)

     

- pr. år

2.800,00

 

2.800,00

- pr. måned

233,33

 

233,33

Særlig bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder

6.200,00

 

6.100,00

Generel bagatelgrænse for mindre personalegoder

1.200,00

 

1.100,00

Maks værdi (kostpris inkl. moms) for skattefrie julegaver

800,00

 

800,00

 

 

   

Rejsegodtgørelse

 

2019

DKK

 

2018

DKK

Standardsats for fortæring pr. døgn (ved rejser af min. 24 timers varighed inkl. overnatning)

509,00

 

498,00

Timesats (hjemrejsedag)

21,20

 

20,75

25%-godtgørelse til småfornødenheder

127,25

 

124,50

Standardsats for logi (kun pr. hele døgn)

219,00

 

214,00

 

 

 

 

Særlig skattordning for forskere og nøglemedarbejdere

 

2019

DKK

 

2018

DKK

Vederlagskravet for den særlige skatteordning for forskere m.fl.

 

 

 

Min. bruttoløn pr. måned

66.600,00

 

65.100,00

Min. bruttoløn pr. måned før ATP

66.694,65

 

65.194,65

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse

 

2019

DKK

 

2018

DKK

Sats pr. km for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

   

 

- indtil 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver)

3,56

 

3,54

- over 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver)

1,98

 

1,94

Sats pr. km for kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter

0,53

 

0,53

 

     

Læs mere

Alle beløbsgrænser og satser kan ses hos Skatteministeriet

Gå til skm.dk
Fandt du dette nyttigt?