Insight

Nye toldsystemer for eksport- og forsendelsesangivelser

Forbered jer på de nye toldsystemer– ansøg om adgang allerede nu

e-Export og NCTS (forsendelsessystemet) er officielt fortid fra 1. september 2023. Da det samtidig tager tid at blive klar til brugen af de nye toldsystemer, DMS Eksport og DMS Forsendelse, er det på tide at sætte sig ind i de nye toldsystemer, hvis du ikke allerede har gjort det.

15. maj 2023

 

Hvad har ændret sig?

De nuværende systemer, e-Export og NCTS, lukker ned grundet større krav fra EU til de oplysninger, der skal leveres i form af angivelser og meddelelser til toldmyndighederne, når virksomheder eksporterer varer til lande uden for EU eller gør brug af forsendelsesproceduren. For at sikre, at virksomheder overholder disse nye EU-datakrav, er Toldstyrelsen i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ved at udskifte hovedparten af de danske IT-systemer på toldområdet frem mod 2025 – heriblandt DMS Eksport og DMS Forsendelse.

 

Hvornår skal man brug de nye toldsystemer DMS Eksport og DMS Forsendelse? 

DMS Eksport og DMS Forsendelse forventes at blive taget i brug den 29. juli 2023 og fra den 1. september 2023 skal alle virksomheder indsende eksport- og forsendelsesangivelser i de nye toldsystemer, henholdsvis DMS Eksport og DMS Forsendelse, da de nuværende systemer e-Export for eksport og NCTS for forsendelse lukker ned for nye angivelser. 

Toldstyrelsen anbefaler stærkt, at virksomheder bliver ved med at teste for at blive klar til at kunne tage de nye toldsystemer i brug fra 29. juli 2023. Derfor skal du allerede nu ansøge om adgang til DMS Eksport og DMS Forsendelse.

 

Hvad skal man gøre i den mellemliggende periode?

I den mellemliggende periode vil det være muligt at benytte både e-Export og DMS, men vi skal dog gøre opmærksom på, at en angivelse skal afsluttes i det samme system, den er oprettet i.

Toldstyrelsen anbefaler også at rydde op og få afsluttet gamle eksportangivelser i e-Export og få integreret de nye toldsystemer i jeres virksomhed. e-Export vil dog fortsat være åben for forespørgsel, indgivelse af anmodning om ændringer eller ugyldiggørelse i op til 3 år fra 1. september 2023. 

 

Proceduren for ansøgning om adgang til de nye toldsystemer DMS Eksport og DMS Forsendelse

Hvad end din virksomhed udarbejder angivelser på egne vegne eller har outsourcet toldhåndteringen til en ekstern part, vil det altid være afsenderens ansvar at sikre, at de informationer, der er angivet i eksportsystemet, er korrekte. Du bør derfor sikre, at din virksomhed indsender den data, som efterspørges i de nye toldsystemer. Din virksomhed bør derfor allerede nu teste de nye toldsystemer.

Hvis din virksomhed hidtil har benyttet sig af ”system-til-system”-løsninger, hvor materiale fra en virksomheds ERP-system er knyttet til e-Export/NCTS, bør din virksomhed også sætte sig ind i de nye integrationsmuligheder, der er for at videregive data til DMS-systemet.

For at din virksomhed kan forberede sig bedst muligt og teste de nye toldsystemer, bør din virksomhed allerede nu ansøge om adgang til DMS på Skattestyrelsens hjemmeside via følgende link: Ansøg om adgang til DMS - Skat.dk

Når din virksomheds ansøgning om adgang til DMS er blevet færdigbehandlet af Skattestyrelsen (forventeligt efter 2 uger), skal din virksomheds NemID-administrator tildele rettigheder til de medarbejdere, der skal arbejde i DMS. Når rettighederne er blevet tildelt, bør din virksomhed gå i gang med at teste de nye toldsystemer, som en del af onboardingen. I testmiljøet et det muligt at teste, at din virksomhed kan oprette og indsende angivelser. Derfor opfordrer vi til, at din virksomheds medarbejdere øver sig i at bruge DMS på testmiljøet, så de er klar til at bruge systemet, når det tages i brug.

Da onboardingen til de nye toldsystemer er en tidskrævende proces, opfordrer vi jer til at ansøge om adgang hurtigst muligt.

Hvis I har brug for hjælp til klargøringsprocessen eller har spørgsmål til de nye toldsystemer, er I altid mere end velkomne til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('