Insight

Nye toldtarifkoder gældende fra 1. januar 2022

Undgå at toldangivelser afvises

Den 1. januar 2022 indføres der nye tarifkoder, og nogle tarifkoder ændres i selve opbygningen. Det er derfor vigtigt allerede nu at sikre, at varer ved eksport eller import er korrekt angivet på toldangivelsen for at undgå konsekvenser som annullering af bevillinger, certifikater, mv.

8. december 2021

 

Virksomheder, der eksporterer eller importerer varer til/fra lande uden for EU, skal fra og med den 1. januar 2022 være opmærksom på, at der offentliggøres nye tarifkoder. De nye tarifkoder forventes offentliggjort i slutningen af december 2021. Det betyder, at virksomheder, der eksporterer eller importerer varer til/fra lande uden for EU, allerede nu bør begynde at undersøge, om de tarifkoder, virksomheden anvender i dag, fortsat er gældende efter 1. januar 2022.

Der kommer til at ske ændringer dels i forhold til nye tarifkoder og dels i opbygning af tarifkoderne i større eller mindre grad. 

Følgende ikke udtømmende liste af varekategorier kommer til at være omfattet af ændringer fra den 1. januar 2022:

 • Produkter med indhold af tobak, rekonstitueret tobak, nikotin eller tobaks- og nikotinerstatninger, bestemt til inhalation uden forbrænding, andre nikotinholdige produkter til indtagelse af nikotin i den menneskelige krop,
 • Maskiner til additiv fremstilling – 3D printning,
 • Fladskærmsmoduler,
 • Elektrisk og elektronisk affald og skrot,
 • Førerløse luftfartøjer – droner,
 • Olivenolie,
 • Glasfibre og varer deraf,
 • Værktøjsmaskiner til bearbejdning af metaller,
 • Arkæologiske, etnografiske, historiske, zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, palæontologiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter,
 • Yoghurt,
 • Beklædningsgenstande af tekstil,
 • Traktorer og køretøjer til godsbefordring,
 • Lamper og belysningsartikler.

Det er virksomheden, der importerer eller eksporterer varen, som har ansvaret for, at den tarifkode, der er angivet på toldangivelsen, er korrekt. Dette er også gældende, selvom virksomheden har en speditør eller lignende til at udarbejde toldangivelsen. Anvendelse af forkerte tarifkoder kan få alvorlige konsekvenser for den pågældende virksomhed, f.eks. i form af bøde, annullering af bevillinger og certifikater m.v.

Virksomheder bør derfor være opmærksomme på at:

 • kontrollere de tarifkoder, der indgår i de enkelte varers stamdata, og/eller
 • følge op med transportører, speditører og lignende, som benyttes, så der sker kontrol af de pågældende tarifkoder, der anvendes.

Hvis en tarifkode ikke længere er gyldig, vil toldangivelsen blive afvist i toldsystemerne, hvilket kan være en indikator på, at varen formentlig har skiftet tarifkode. Virksomheden bør dog være særligt opmærksom på, at gyldigheden af tarifkoden ikke udelukkende kan bestemme, om tarifkoden er ændret eller ej.

Tarifkoderne kan være ændret til andre varer og dermed være gyldige i TARIC, uden at være den korrekte tarifkode for den pågældende vare. Benytter virksomheden en forkert tarifkode, er der stor risiko for, at virksomheden enten betaler for meget eller for lidt i told.

Tag endelig fat i din toldrådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker assistance til at vurdere, hvilken tarifkode den enkelte vare retsmæssigt bør have i henhold til de nye opdateringer af tarifkoder i TARIC.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('