Indsigt

Opdatering: Finansielle virksomheders delvise momsfradragsprocent

Ny frist på 6 måneder for genoptagelse

SKAT har meddelt, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter, skades- og livsforsikringsselskaber har 6 mdr. til at anmode om genoptagelse af deres delvise momsfradragsprocent opgjort efter de nye retningslinjer fra SKAT.

Krav for perioden tilbage til 1. januar 2012 skal være indsendt senest 13. august 2015.

Vi har tidligere orienteret om SKATs styresignaler vedrørende den delvise momsfradragsprocent for penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Disse styresignaler indeholdt ikke nogen udvidet reaktionsfrist for anmodning om genoptagelse.

SKAT har nu meddelt, at der er en ekstraordinær genoptagelsesmulighed frem til 13. august 2015, hvis man følger indholdet af deres styresignal. Krav for perioden tilbage til 1. januar 2012 skal derfor være indsendt inden denne dato.

Vi opfordrer stadig til, at virksomhederne hurtigst muligt får skabt sig et overblik over styresignalernes konsekvenser, og på det grundlag får beregnet, om det er en fordel at søge om genoptagelse.
 

Fandt du dette nyttigt?