Indsigt

Pensionsopsparing

Nye regler pr. 1. januar 2018

I forlængelse af regeringens ønske om at danskerne skal være flere år på arbejdsmarkedet, er der med virkning fra 1. januar 2018 vedtaget ændringer i reglerne for pensionsopsparing.

5. januar 2018

Ændring i reglerne for pensionsopsparing omfatter blandt andet følgende:

  • Beløbsgrænsen for maksimal indbetaling til aldersopsparing uden fradrags- eller bortseelsesret er med lovændringen gjort aldersbetinget. Beløbsgrænsen ændres fra 29.600 kr. (2017) til at udgøre 5.100 kr. (2018) i den første del af arbejdslivet, mens grænsen i den sidste del af arbejdslivet, dvs. dem der har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, udgør 46.000 kr. (2018-niveau). Efter folkepensionsalderen kan der indbetales det samme beløb til aldersopsparing som i de sidste 5 år før folkepensionsalderen.
  • Den maksimale udbetalingsperiode for ratepension forhøjes fra 25 år til 30 år.
  • Det tidligste tidspunkt for udbetaling af pension forhøjes fra 5 år til 3 år før folkepensionsalderen. Dette gælder uanset pensionstype, dvs. både aldersopsparing, ratepension og livrente. Forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen gælder efter forslaget ikke for pensionsordninger, der er oprettet før lovens ikrafttræden, dvs. før den 1. januar 2018. De vil således fortsat kunne udbetales 5 år før folkepensionsalderen, ligesom pensionsordninger, der er oprettet før den 1. maj 2007, fortsat kan udbetales, når pensionsopspareren fylder 60 år.