Insight

Selvangivelsesfristen udskydes til 1. september 2021

Mange virksomheder risikerer som følge af revisorernes arbejde med hjælpepakkerne og årsrapporterne at blive presset med at nå oplysningsfristerne. Derfor har Skatteministeriet, i lighed med sidste år, valgt at forlænge de generelle oplysningsfrister for erhvervsdrivende til 1. september 2021.

18. maj 2021

 

De generelle oplysningsfrister for erhvervsdrivende, herunder selvangivelsesfristen, udskydes nu til 1. september 2021. 

Skatteminister Morten Bødskov udtalte tidligere på året, at han ønskede de generelle oplysningsfrister for erhvervsdrivende forlænget til 1. september 2021, herunder andre frister i skattelovgivningen, som henviser til oplysningsfristerne – eksempelvis frister i virksomhedsskatteloven, pensionsbeskatningsloven og kildeskatteloven.

”Det er godt at se, at erhvervslivet har taget hjælpepakkerne til sig. De mange tiltag er med til at gøre det muligt for erhvervslivet at komme sikkert igennem pandemien. Men vi risikerer, at mange virksomheder som følge af revisorernes arbejde med hjælpepakkerne og årsrapporterne bliver presset med at nå oplysningsfristerne. Jeg er derfor indstillet på at forlænge oplysningsfristerne frem til den 1. september 2021 og få andre frister i skattelovgivningen, som henviser til oplysningsfristerne, justeret, med den forventede gennemførelse af erhvervsministerens forslag”, sagde skatteminister Morten Bødskov i den forbindelse.

Skatteministeriet har nu bekræftet, at følgende frister udskydes:

 • Oplysningsfristen for personligt ejede virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S) udskydes til 1. september 2021.
 • Oplysningsfristen for selskaber, fonde, foreninger m.fl., herunder iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) udskydes til 1. september 2021.
 • Virksomhedsordningen: Mulighed for at ændre valg af virksomhedsordningen for indkomståret 2019 (1. september 2021).
 • Indberetning af pensionsordninger (1. oktober 2021).
 • Indbetalinger til ophørspension med fradragsret (1. september 2021).
 • Investeringsinstitut med minimumsbeskatning: oplysning om minimumsindkomsten (forlænges til senest 9 måneder efter udløbet af indkomståret 2020).
 • Investeringsselskabers oplysninger til Told- og Skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen er overholdt (1. september 2021).
 • Meddelelse om genanbringelse af ejendomsavance (1. september 2021).
 • Meddelelse om succession (1. september 2021).
 • Mulighed for at udskyde beskatning af hele eller en del af ejendomsavancen, når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev.
 • Ændring af afskrivningssats (1. december 2021).
 • Meddelelse om køb af aktier (1. september 2021).
 • Gaveskemaer, der skal indsendes af skattefrie fonde og foreninger (1. september 2021).
 • Dødsboer: Besked om restskat for året før dødsåret – anmeldelse af skattekrav (1. december 2021).
Fandt du dette nyttigt?