Indsigt

SKAT udskyder praksisændring for erhvervsskoler

Taxametertilskud skal først medregnes som omsætning fra 1. juli 2016.

Praksisændringen, der betyder, at erhvervsskoler skal medregne taxametertilskud modtaget fra Undervisningsministeriet som omsætning, er udskudt. Praksisændringen træder ikke som oprindeligt udmeldt af SKAT i kraft den 1. januar 2016, men i stedet den 1. juli 2016.

SKAT har udsendt en meddelelse, hvori de udskyder tidspunktet for ikrafttræden af den praksisændring, der betyder, at erhvervsskoler skal medregne taxametertilskud modtaget fra Undervisningsministeriet som omsætning.

Ifølge SKATs styresignal skulle praksisændringen være trådt i kraft den 1. januar 2016. Tidspunktet for ikrafttræden er nu udskudt til den 1. juli 2016.

Ifølge SKATs meddelelse er baggrunden for denne udskydelse af ikrafttræden, at SKAT ønsker en afklaring af, hvilke konsekvenser praksisændringen har for andre undervisningsinstitutioner end erhvervsskoler.

Med den nye meddelelse fra SKAT tegner det således til, at praksisændringen træder i kraft midt i skolernes regnskabsår. Skolerne bør allerede nu overveje, hvordan dette håndteres bedst muligt.

Bemærk, at udskydelsen af ikrafttrædelsestidspunktet ikke ændrer på, at skolen har mulighed for at anvende den delvise fradragsprocent (SKAT-momsbrøken) for 2015 som acontoprocent over for SKAT i hele 2016.

Ønsker du en snak om konsekvenserne af SKATs meddelelse, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?