Insight

Skattemæssige overvejelser inden årsskiftet

2016/2017

Ændrede indkomstforhold i forhold til betalt forskudsskat
Forventes der væsentlige ændringer i forhold til forskudsopgørelsen er der risiko for, at der skal betales en væsentlig restskat samt ikke fradragsberettigede renter. Det anbefales at kontakte Deloitte med henblik på at få foretaget en beregning af eventuel restskat samt få rådgivning om betaling heraf.

Læs mere her

Pensionsindbetaling
Hvis der er en forventning om en restskat for indkomståret 2016, kan det ofte betale sig at foretage indbetaling til pension. Vi assisterer gerne med en gennemgang af de konkrete forhold med henblik på at vurdere fordele og ulemper ved en eventuel pensionsindbetaling.

Læs mere her

Håndværkerfradrag/boligjobordning
Det er allerede nu muligt at foretage indberetning af håndværkerfradrag for 2016, ligesom det er muligt at korrigere forskudsopgørelsen for 2016 vedrørende håndværkerfradraget.

I 2016 kan der i alt fratrækkes 18.000 kr. pr. person. Dette beløb fordeles dog således, at der kan fratrækkes 6.000 kr. for serviceydelser som f.eks. rengøring, børnepasning o.lign., mens der kan fratrækkes 12.000 kr. for arbejdsløn vedrørende grønne håndværksydelser og energiforbedringer o.lign. i hjemmet eller i fritidsboliger.

Aktieavance
Forventes der realiseret en større aktieindkomst enten ved realiseret avance eller ved forventet udbytte i 2016, kan årets beskatning eventuelt reduceres. Dette kræver en gennemgang af den samlede portefølje for at vurdere, hvilket muligheder der er for at reducere den samlede beskatning af aktieindkomsten.

Vi assisterer gerne med denne gennemgang samt rådgiver om de muligheder, der kan være relevante for at reducere årets skat af aktieindkomst.

Afgiftsfrie gaver
Der kan årligt gives afgiftsfrie gaver til børn, børnebørn osv. Beløbet kan dog maksimalt udgøre 61.500 kr. i 2016. Et barn kan modtage gave fra begge forældre. Det kræver dog, at den enkelte forældre overfører fra egen konto, eller at begge forældre overfører fra hver deres konto.

Det er yderligere muligt at give svigerbørn gaver uden afgift, hvis ikke gaven overstiger 21.500 kr. i 2016.

Køb af bil
Af skattemæssige årsager kan det i nogle tilfælde være en god ide at anskaffe en bil i slutningen af et indkomstår. Der er efterhånden mange muligheder for erhvervelse af biler, og vi hjælper gerne med rådgivning af, hvad der i den konkrete situation kan anbefales.

Forældrekøb, istandsættelsesudgifter nyerhvervede ejendomme
For nyerhvervede udlejningsejendomme er der særligt gunstige muligheder for at fratrække eventuelle istandsættelsesomkostninger i forbindelse med erhvervelsen af en udlejningsejendom i de første 3 ejerår.

Læs mere her

Virksomhedsordningen
Det kan i visse tilfælde være relevant at se på, om årets hævninger i virksomhedsordningen til dato medvirker, at der ikke bør hæves yderligere i den resterende del af indkomståret.

Læs mere her

Fradragskonto for deltagelse i K/S eller P/S
Er man deltager i et kommanditselskab eller et P/S, kan der være begrænsninger for fradrag af årets eventuelle underskud i 2016.

Læs mere her

Generationsskifte
Det er under visse omstændigheder muligt at overdrage en virksomhed med succession. En af betingelserne er, at der drives en reel virksomhed. Ved denne vurdering ses der blandt andet på, om aktiverne i skattemæssig forstand er at betragte som erhvervsmæssige.

Læs mere her

Skattefri omdannelse
Er der overvejelser omkring skattefri omdannelse fra personligt drevet virksomhed til selskab, kan der med fordel foretages en tilpasning af virksomheden inden årsskiftet.

Læs mere her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('