Indsigt

Slut med skat på fri telefon og internet

Beskatning af fri telefon og internet er ophævet fra og med 2020

8. maj 2018

Folketinget har vedtaget lovforslag om ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Fra og med 2020 er det slut med beskatning af fri telefon og internet, som en medarbejder får stillet til rådighed af sin arbejdsgiver til privat benyttelse.

Som reglerne er i dag, bliver en lønmodtager beskattet af 2.800 kr. pr. år eller 233,33 kr. pr. måned, og værdien er A-indkomst, dvs. med samme beskatning som løn og inkl. AM-bidrag.

Skattefriheden gælder, uanset at medarbejderens husstand ligeledes har mulighed for at anvende goderne. Dog vil tilsvarende goder, der stilles til direkte rådighed for andre end medarbejderen selv, eksempelvis medarbejderens husstand mv., være skattepligtige for medarbejderen. 

Der vil fortsat være en grænse for, hvor mange telefoner mm., som den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed til egen privat benyttelse. Ligesom efter de gældende regler skal det vurderes og afgøres individuelt, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en medarbejder skal have stillet f.eks. to mobiltelefoner til rådighed.

De tilfælde, hvor arbejdsgiver yder et fast månedligt tilskud til telefon, uanset om medarbejderen afholder udgifter til telefon eller ej, er heller ikke omfattet af skattefriheden. I disse tilfælde skal tilskuddet fortsat beskattes hos medarbejderen efter de almindelige regler. 

Fandt du dette nyttigt?