Insight

Styrket rekruttering af udenlandske medarbejdere

Ændringer til udlændingeloven er vedtaget pr. 1. juni 2019

Dele af lovforslaget om styrket rekruttering af medarbejdere er endeligt vedtaget. Det lykkedes at få gennemført primært administrative ændringer til gavn for virksomhederne, mens flere væsentlige initiativer, herunder afskaffelse af kravet om dansk bankkonto, ikke kunne mønstre politisk flertal.

14. maj 2019

Lovforslaget om styrket rekruttering af udenlandske medarbejdere fremsat af regeringen har til formål at give danske virksomheder lettere adgang til at skaffe udenlandsk kvalificeret arbejdskraft.

Følgende væsentlige initiativer er blandt de vedtagne ændringer:

  • Mulighed for flere korttidsophold under ”fast-track”-ordningen
  • Nedsættelse af karantæneperioden fra 2 til 1 år, når ”fast-track”-certificering inddrages samt lempelse af certificeringskravet
  • Underretning af virksomhederne, hvis en person mister retten til ophold og arbejde i Danmark

Følgende væsentlige initiativer, blev ikke vedtaget:

  • Afskaffelse af kravet om lønudbetaling til dansk bankkonto
  • Ny landespecifik beløbsordning med lavere lønkrav mm.

Et af de væsentligste initiativer, som desværre ikke kunne fremskaffe et politisk flertal, var ønsket om at afskaffe kravet om lønudbetaling til en dansk bankkonto. Dette krav har, siden det blev indført 1. juli 2017, forhindret flere virksomheder i at rekruttere udenlandsk arbejdskraft pga. de udfordringer, der er forbundet med at få lov til at oprette en dansk bankkonto. Den gode nyhed er dog, at det vedtagne lovforslag nu udvider anvendelsen af ”fast-track”-ordningen for korttidsophold. Fremover er det muligt at opholde sig af flere omgange i Danmark under ”fast-track”-ordningen, så længe opholdene i alt sammenlagt varer max. 3 måneder inden for ét år. Dette vil lette byrden for mange danske virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft i kortere perioder, idet kravet om lønudbetaling til dansk bankkonto ikke finder anvendelse i disse situationer.

Det er ligeledes lykkedes at skaffe et politisk flertal for en lempelse af ”fast-track”-certificeringen. Efter nuværende regler er der 2 års karantæne, hvis der sker brud på reglerne i udlændingeloven. Fremover nedsættes perioden til 1 år. Det er samtidig vedtaget, at mindre forseelser og brud på reglerne ikke længere forhindrer en ”fast-track”-certificering eller inddrager en allerede godkendt certificering. 

Et vigtigt initiativ, som blev vedtaget, er, at myndighederne fremover har pligt til at underrette arbejdsgivere om personer, der har mistet retten til ophold og arbejde i Danmark. Underretningen sker til virksomheder og arbejdsgivere, der de seneste 3 måneder har beskæftiget den pågældende person.

Desværre lykkedes det ikke regeringen at fremskaffe et flertal for en ny landespecifik beløbsordning, hvor udenlandske medarbejdere fra særligt udvalgte lande kunne rekrutteres til lavere løn end under den nugældende beløbsgrænse. Et initiativ der var hilst velkommen, idet det lavere lønkrav samt ændrede krav til sammensætningen af lønpakken nærmede sig de mere fleksible regler fra før 1. juli 2017.

Ønsker du mere information om alle de vedtagne ændringer – samt de initiativer, som blev forkastet – er du velkommen til at kontakte Deloitte.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('