Insight

Udlejning af sommerhus

Min kone og jeg har et dejligt lille sommerhus ude ved Vesterhavet, som vi har brugt flittigt gennem sommeren i år. Jeg faldt i snak over hækken med vores nabo, der fortalte, at de udlejede deres sommerhus i vinterhalvåret for at tjene lidt ekstra penge, når nu de kun brugte sommerhuset nogle få uger i sommerhalvåret. Det fik min kone og jeg til selv at overveje at gøre det samme. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til det skattemæssige aspekt af en sådan udlejning. Har I mulighed for at fortælle lidt om, hvilke ting jeg bør være opmærksom på ved en udlejning af vores sommerhus?

Udlejning af sommerhus

Indtægter fra udlejning af en bolig er som hovedregel skattepligtige. Der gælder dog forskellige regler for beskatning af lejeindtægt, alt efter hvilken ejendom der udlejes, herunder om der er tale om et helårshus eller en fritidsbolig, og yderligere om der gøres brug af flexbolig-ordningen. Benyttes boligen udelukkende til udlejning, uden nogen privat brug, vil der være tale om erhvervsmæssig udlejning, hvorved reglerne også vil være anderledes. Vi anbefaler derfor, at reglerne altid vurderes ud fra det konkrete tilfælde.

Generelt kan det siges, at de regler, der finder anvendelse, afhænger meget af den konkrete situation. Dette skyldes, at der både kan udlejes privat eller gennem et udlejningsbureau. I jeres situation er der formentlig tale om en almindelig fritidsbolig, som I selv også anvender i løbet at året. Vi antager derfor, at der betales ejendomsværdiskat af boligen.

I skal som ejere ved indkomstopgørelsen medregne bruttoindtægt ved udlejningen. Denne omfatter lejernes betaling for husleje, samt hvad lejerne i øvrigt betaler i forbindelse med lejemålet, herunder vand, varme, rengøring mv. Betaling for disse ydelser skal indgå i bruttolejeindtægten.

Resultatet af udlejningen skal opgøres enten efter den skematiske eller regnskabsmæssige metode. Benyttes den skematiske metode, vil det overordnet set betyde, at der gives et bundfradrag med op til 11.000 kr. (2018) for privat udlejning og 21.900 kr. (2018), hvis der udlejes gennem et bureau. Af bruttolejeindtægt herudover beregnes et fradrag på 40% til dækning af udgifter forbundet med udlejningen. Herefter skal der betales skat af 60 pct. af indtægten, som overstiger bundfradraget. Der er ikke mulighed for fradrag efter faktiske udgifter efter denne metode. Ved anvendelse af den skematiske metode skal der betales ejendomsværdiskat for hele året, uanset om boligen har været udlejet.

Ved den regnskabsmæssige metode skal der laves en opgørelse over lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter i forbindelse med udlejningen. De udgifter, som kan fratrækkes, er bl.a. udgifter til el, vand, varme, annonceudgifter, vedligeholdelse mv. Desuden gives der fradrag for betalt ejendomsskat samt nedslag i ejendomsværdiskatten i de uger, hvor boligen har været udlejet. Bemærk at ved anvendelsen af den regnskabsmæssige metode er der intet bundfradrag.

Det vil derfor være individuelt, hvilken metode som vil være mest fordelagtig at anvende. Der skal dog gøres opmærksom på at vælges den regnskabsmæssige metode, vil der ikke være mulighed for at skifte til den skematiske metode. Det vil typisk være mest fordelagtigt at anvende den skematiske metode, idet den regnskabsmæssige metode forudsætter rimeligt store udgifter i forbindelse med udlejningen og ofte udlejning i en stor del af året.

Lejeindtægten efter fradrag skal skrives på selvangivelsen som kapitalindkomst.

I øvrigt er der politisk meldt ud, at bundfradraget for sommerhusudlejning via bureau vil blive forhøjet til 40.000 kr. Der er pt. ikke vedtaget lovændring på dette punkt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('