Indsigt

Udstedelse af NemID for udlændinge

Kravene for udlændinge, der skal have NemID, er skærpet

1 juli 2018 trådte ny lovgivning for udstedelse af NemID i kraft. Den nye lov har ikke til hensigt at ændre på reglerne for udstedelse af NemID, men lovens hensigt efterleves ikke nødvendigvis, og udlændinge kan derfor blive påført ekstra ventetid på udstedelsen.

18. december 2018

Hensigten med den nye lov er ikke at ændre på reglerne for udstedelse af NemID. Det har efterfølgende vist sig, at lovens hensigt ikke efterleves, idet myndighedernes retningslinjer, som angiver, hvilke dokumentationskrav der kræves for at udstede NemID, er skærpede med den konsekvens, at der kan gå længere tid, før NemID udstedes og dermed længere tid, inden den pågældende kan få adgang til de offentlige myndigheders hjemmesider og netbanken.

Det fremgår af de nye retningslinjer, at godkendt dokumentation, som legitimerer udstedelse af NemID, bl.a. er billedlegitimation (pas) og sundhedskort eller forskudsopgørelse. I tillæg til billedlegitimation skal der nu vedlægges dokumentation, hvorpå cpr.nr. fremgår.

Det er særligt i de situationer, hvor den pågældende udlænding ikke har modtaget sit sundhedskort eller sin forskudsopgørelse, at der opstår ventetid på udstedelse af NemID. Før 1. juli 2018 var det muligt at få udstedt NemID uden fremvisning af sundhedskort eller forskudsopgørelse.

Deloitte anbefaler, at der straks ved udstedelse af cpr.nr. udstedes forskudsopgørelse, for at NemID kan udstedes uden forsinkelse. Det betyder, at der ligeledes bør udstedes forskudsopgørelse for medarbejdere, der beskattes under forskerordningen, uanset at deres indtægter ud over lønnen evt. er begrænsede. 

De skærpede retningslinjer bliver udfordret af Dansk Industri og Deloitte følger nøje med i forløbet.

Fandt du dette nyttigt?