Indsigt

Vækstplan DK

Folketinget har vedtaget lovforslag d. 27. juni

Folketinget har nu vedtaget de fire lovforslag, der udmønter de indgåede aftaler. Der er ikke sket væsentlige ændringer under folketingsbehandlingen.

Du kan få et overblik over, hvad de enkelte lovforslag går ud på, og hvornår de gælder fra. 


Sænkelse af afgifter på øl og sodavand mm. (L 217)

 • Afgifter på øl og sodavand sænkes fra 1. juli 2013 og bortfalder fra 2014.
 • Den vægtbaserede emballageafgift ophæves fra 2015.
 • Øget momsfradrag for hotelovernatninger fra 1. januar 2014.
 • Midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for skadede biler i 2014 og 2015.


Ændringer af energiafgifter mm. (L 219)

 • Lavere afgifter på energi særligt rettede mod erhvervene.
 • Fra 1. januar 2015 skal der betales den samme affaldsafgift for farligt affald og "almindeligt" affald.
 • Forlængelse af betalingsfrister på moms for små og mellemstore virksomheder fra 2015.


Nedsættelse af selskabsskatten mv. (L 218)

 • Gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen og virksomhedsskatten fra 25 pct. til 22. pct. og stigning i lønsumsafgiften.
 • Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere.
 • Mulighed for omlægning af kapitalpension til aldersopsparing mod fremrykket beskatning forlænges til 2014.
 • Lempelse af den eksisterende henstandsordning for bo- og gaveafgift, når der sker generationsskifte af virksomhed.
 • Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring fra 2015.


Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen samt skattekreditter (L 216)

 • Den såkaldte BoligJobordning - også bedre kendt som ”håndværkerfradraget” - bliver genindført.
 • Skattekreditter (muligheden for at veksle underskud fra forsknings- og udviklingsaktiviteter til kontanter)
 • Aftaleparterne bag vækstpakken er også enige om, at erhvervsdrivende fonde skal have mulighed for at overtage virksomheder, uden at den hidtidige ejer skal betale aktieindkomstskat. 
Fandt du dette nyttigt?