Insight

Yderligere håndsrækning til små og mellemstore virksomheder

Likviditetsforbedring på knap 35 mia. kr.

Folketinget og regeringen samles om yderligere hjælp til det danske erhvervsliv, og her stilles der skarpt på udbetaling af tidligere indbetalt moms og lønsumsafgift samt forlængelse af frister for indbetaling af lønsumsafgift.

20. april 2020

 

De økonomiske følger af coronakrisen ses tydeligt i det danske samfund, og stort set alle brancher og virksomhedstyper er hårdt presset af krisen. Et bredt flertal i Folketinget og regeringen er nu blevet enige om yderligere tiltag til støtte for de små og mellemstore virksomheder i Danmark, som vil give disse virksomheder en saltvandsindsprøjtning på 35 mia. kr. på følgende vis:

  • Små og mellemstore virksomheder, som den 2. marts 2020 har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår 2019 og 4. kvartal 2019, kan få denne moms udbetalt igen som et rentefrit lån.
  • Lønsumsafgift, som er indbetalt efter metode 4 (gælder eksempelvis for tandlæger, læger, fysioterapeuter, taxavognmænd mv.), kan ligeledes udbetales som et rentefrit lån. Her omhandler det indbetalingen af 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en kvartalsmæssig andel (1/4) af lønsumsafgiften vedrørende overskud for indkomståret 2019.

De pågældende virksomheder har mulighed for at anmode om denne udbetaling i perioden 4. maj 2020 og frem til og med den 15. juni 2020. Dette rentefrie lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. Ikrafttrædelsen af dette forudsætter, at forudgående lovgivning og it-tilpasning er på plads, og dermed nærmer den 4. maj 2020 sig med hastige skridt.

Det følger af lovforslaget, at muligheden for rentefrit lån vedrørende lønsumsafgift af overskudsandelen (en fjerdedel) for 2019 kun gælder for de virksomheder, hvis indkomstår ikke følger kalenderåret, og hvor virksomheden på nuværende tidspunkt allerede har angivet og betalt årsangivelsen. Det er virksomheder, hvis regnskabsår 2019 sluttede i perioden fra 28. februar 2019 til 31. august 2019. Disse virksomheder vil have angivet og indbetalt årsangivelsen inden for perioden 15. oktober 2019 til 15. april 2020. 

De danske virksomheder vil kunne ansøge om dette lån under følgende betingelser:

  • Man skal afregne moms enten halvårligt eller kvartalsmæssigt. Månedsafregnende virksomheder kan ikke ansøge om lånet (heller ikke selvom man frivilligt har valgt månedsafregning).
  • Det er kun virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4, der kan ansøge om lånet.
  • For at reducere statens risiko for tab på låneordningen vil visse virksomheder ikke kunne ansøge om lånet. Det drejer sig om virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation.
  • Der vil ske modregning af eventuelle restancer hos låneansøger.

Ovenstående initiativ er et supplement til regeringens yderligere tiltag for at holde hånden under det danske erhvervsliv i coronakrisen. Det skønnes, at virksomhederne på halvårlig og kvartalsmæssig afregning har indbetalt ca. 35 mia. kr. i moms for 2. halvår og 4. kvartal 2019 samt ca. 0,4 mia. kr. i lønsumsafgift for virksomhederne under metode 4.

Endelig er der en ekstra håndsrækning til en værdi af ca. 0,5 mia. kr. til de virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4, da der er opnået enighed om at udskyde betalingsfristerne vedrørende lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal 2020. Disse frister forlænges således, at 2. kvartal 2020 er udskudt til 1. september 2020, og 3. kvartal 2020 er udskudt til 16. november 2020.

Hvis du har søgt lønkompensation, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af, hvordan dette skal håndteres i forhold til lønsumsafgiften.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('