Pressemeddelelser

Virksomheder dropper kunst til fordel for sundhed og sport

Faldende interesse for kunstforeninger på jobbet

København, 25. januar 2017

Moden skifter, det samme gør de mange personalegoder på landets arbejdspladser. Det viser en opgørelse foretaget af revisionsfirmaet Deloitte. Eksempelvis er blot 8 pct. af danske medarbejdere i dag medlem af en kunstforening på arbejdet. Til sammenligning dyrker 14 pct. motion på jobbet, 15 pct. modtager sundhedstjek, mens hele 23 pct. får massage eller zoneterapi. Det ser ud til, at kunsten har tabt kampen mod performance-kulturen, mener skatteekspert.

- Kunstforeninger har i mange år været en fast del af personaleplejen på især de lidt større arbejdspladser, hvor man gerne vil støtte kunsten og den kreative verden. Typisk fungerer det sådan, at foreningen indkøber nogle værker, som så efterfølgende bliver udloddet blandt medlemmerne. På den måde kan man være heldig at få et skilderi med hjem, siger skatteekspert i Deloitte, Niels Sonne.

I den seneste tid har Niels Sonne dog oplevet flere virksomheder, der helt vælger at lukke ned for tilskud til deres kunstforening, hvorefter foreningen ophører:

- Mange arbejdsgivere har nok en fornemmelse af, at kunstforeninger er både besværlige at administrere og lidt passé. Det kan man være enig eller uenig i, men tendensen er, at mange virksomheder hellere vil investere i fx motionsfaciliteter, sundhedsydelser og andre ting, der kan øge medarbejdernes performance, siger han.

Samtidig er der også et loft over velviljen, pointerer Niels Sonne. Arbejdsgivers tilskud må nemlig ikke overstige medarbejdernes egen kontingentbetaling til foreningen, ligesom man som arbejdsgiver maksimalt må yde et tilskud på 1.500 kr. per år per medarbejder til diverse personaleforeninger.

Derfor forudser han også, at flere kunstforeninger må lade livet til fordel for eksempelvis sociale aktiviteter og sport:

- Generelt investerer danske arbejdsgivere mange penge i, at medarbejderne har det godt, så det er absolut ikke gode intentioner, der mangler. Det gælder selv de helt dyre personalegoder som større sundhedstjek og egentlige sundhedsforsikringer. Det er noget, som mange arbejdspladser vælger at prioritere højt.

Ud over de 8 pct., der er med i en kunstforening på jobbet, har 12 pct. fået tilbuddet, men takket nej.


Om undersøgelsen:
Så mange danskere medarbejdere bruger disse personalegoder:

Kunstforening
20 pct. har adgang til det
Heraf 8 pct., som anvender det

Firmasport
26 pct. har adgang til det
Heraf 12 pct., som anvender det

Motionsfaciliteter på jobbet
28 pct. har adgang til det
Heraf 14 pct., som anvender det

Vaccination
28 pct. har adgang til det
Heraf 14 pct., som anvender det

Sundhedstjek
22 pct. har adgang til det
Heraf 15 pct., som anvender det

Massage
35 pct. har adgang til det
Heraf 23 pct., som anvender det

Tallene er baseret på i alt 2086 interview med repræsentativt udvalgte danskere i arbejde. Dataindsamlingen er gennemført af Epinion på vegne af Deloitte.

Fandt du dette nyttigt?