Indsigt

Bestyrelseshonorar i virksomhed

Jeg har for nylig fået en bestyrelsespost i en større virksomhed, hvorfra jeg vil modtage et årligt bestyrelseshonorar. Ud over bestyrelsesposten driver jeg en mindre virksomhed i personligt regi. Jeg har fået fortalt, at bestyrelseshonoraret normalt udbetales som almindelig A-indkomst, men vil det eventuelt være muligt at lade bestyrelseshonoraret indgå i min virksomhed via fakturering af bestyrelseshonorarets pålydende?

Som en hovedregel anses bestyrelseshonorar som personlig indkomst og skal derfor sidestilles med almindelig lønindkomst. Dette betyder, at den udbetalende virksomhed skal udbetale bestyrelseshonoraret som A-indkomst med indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Dette gælder, uanset om bestyrelsesarbejdet er af erhvervsmæssig eller privat karakter. 

Den eneste undtagelse hertil er i de tilfælde, hvor modtageren af bestyrelseshonoraret kan betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til netop bestyrelsesarbejdet. I praksis gælder det stort set kun advokater, der professionelt modtager bestyrelseshonorar for deltagelse i bestyrelser. I ganske særlige tilfælde kan det også være gældende for konsulenter, hvor bestyrelsesarbejdet følger som en integreret del af konsulentarbejdet. Bestyrelseshonoraret kan i sådanne situationer indgå i advokat- eller konsulentvirksomheden og kan dermed udbetales uden skattetræk, eventuelt via fakturering på bestyrelses-¬honorarets pålydende. 

I alle situationer skal der foretages en konkret vurdering. Da du i dit spørgsmål ikke beskriver, hvilken branche du og din virksomhed befinder sig i, kan vi ikke vurdere, om du og din virksomhed falder ind under den forholdsvis snævre undtagelse til hovedreglen. 

Bemærk, at det er den udbetalende virksomhed, der har indeholdelsespligten og hæfter for eventuel manglende indeholdelse af skat. Derfor anbefales det tit, at den udbetalende virksomhed følger hovedreglen og behandler bestyrelseshonoraret som A-indkomst, indtil det er dokumenteret eller sandsynliggjort, at bestyrelsesmedlemmet kan betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til bestyrelsesarbejdet. Vær derfor opmærksom på dette, såfremt du mener, at du falder ind under ovenstående undtagelse og ønsker bestyrelseshonoraret udbetalt uden skattetræk. 

Fandt du dette nyttigt?