Indsigt

Dødsbo – skattefrihed

Min onkel er lige blevet enkemand, og i den forbindelse kom han til mig og spurgte, om der skulle betales skat af de indtægter, som hans kone havde indtil sin død. Min onkel har besluttet at skifte med sine børn allerede nu.

Da din onkel har besluttet sig at skifte efter sin hustru, skal det afgøres, om dødsboet efter hende er skattepligtigt. Dette forhold afgøres først i forbindelse med boets afslutning på baggrund af de værdier, som falder i arv efter hende. Boet er skattefrit, når:

  • Nettoværdien af boet – dvs. aktiverne minus gælden – er mindre end 2.776.800 kr., og 
  • Aktivernes værdi ekskl. en privat bolig også er mindre end 2.776.800 kr.

Da din onkel og hans hustru var gift, er det kun afdødes del af boet, der indgår i boets nettoværdi og aktiver. Overskrides en af grænserne, skal der betales skat af såvel indtægterne før dødsfaldet, som af indtægterne i boet. Skatten er 50% af alle indtægter, bortset fra udbytte og aktiegevinster, hvor der betales 42%.
Er boet skattefrit, skal der ikke betales skat af de indtægter, som boet opnår fra dødsfaldet, og indtil boet sluttes.

Af de indtægter, som har været indtil dødsfaldet, er den betalte skat som hovedregel endelig. Skattemyndighederne eller boet kan dog under visse betingelser kræve, at der bliver lavet en selvangivelse for perioden.

Vi anbefaler, at der søges rådgivning om boets behandling og afslutning for at sikre den mest optimale økonomiske stilling for såvel boet som for arvingerne.

Fandt du dette nyttigt?