Insight

Flere årsopgørelser for samme indkomstår

Jeg har fået 3 årsopgørelser vedrørende indkomståret 2016. Den første fik jeg allerede i marts, herefter en ny i maj og igen i august, hvor jeg selv var inde at ændre den seneste årsopgørelse. Hvordan kan det være? Det er lidt ærgerligt først at få en mindre overskydende skat udbetalt af SKAT for til sidst at stå med en årsopgørelse for 2016, hvor jeg skal tilbagebetale penge til SKAT som følge af de nye årsopgørelser.  

Mange danskere oplever, at SKATs system automatisk danner en årsopgørelse i marts/april. Denne årsopgørelse dannes på baggrund af de oplysninger, der er indberettet fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter osv.

Såfremt arbejdsgiveren, pengeinstituttet eller andre senere ændrer eller foretager nye indberetninger, kan det resultere i, at din årsopgørelse ændres. Ligeledes ændres din årsopgørelse også, hvis du efterfølgende selv indberetter nogle oplysninger til SKAT. Du vil således modtage en ny årsopgørelse, når SKAT modtager nye oplysninger, som påvirker din årsopgørelse.

Det er SKATs system, der er sat op til dette, og ikke noget du selv kan ændre på. Resultatet af den sidst modtagne årsopgørelse er det endelige resultat, medmindre du senere modtager endnu en ny årsopgørelse.

Du kan se på din nyeste årsopgørelse, at SKAT har modregnet de tidligere resultater af de gamle årsopgørelser.

Fandt du dette nyttigt?