Indsigt

Fradrag for serviceydelser ved havearbejde?

Jeg har en dejlig smuk have, som jeg virkelig nyder. Men sådan en have skal også passes, og eftersom jeg som folkepensionist har sværere og sværere ved at klare det selv, har jeg en havemand til at komme og hjælpe mig et par gange om måneden. En bekendt af mig har nævnt, at der er mulighed for at få fradrag for omkostningerne til havemanden. Er det rigtigt, og er der noget, jeg skal være opmærksom på i den forbindelse? 

Der er som udgangspunkt ikke fradrag for privates udgifter i forbindelse med serviceydelser udført i hjemmet. Der er dog enkelte muligheder for at få fradrag for serviceydelser udført i hjemmet, hvis ydelsen, du får lavet, er godkendt af SKAT som fradragsberettiget serviceydelse. Havearbejde i form af græsslåning, klipning af hæk, lugning, beskæring af buske og træer mv. giver ret til fradrag.

I 2017 kan man få fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser. Har du en ægtefælle, kan hver af jer få fradrag på op til 6.000 kr., uanset hvem af jer der har betalt.

Du skal være opmærksom på, at fradraget er betinget af, at du er almindelig skattepligtig til Danmark. Derudover skal havearbejdet vedrøre en helårsbolig, hvor du bor på tidspunktet for arbejdets udførelse. Er havearbejdet udført i en have ved en fritidsbolig, har du også mulighed for at få fradrag, så længe du ejer fritidsboligen, og du betaler ejendomsværdiskat heraf.

Du skal derudover kunne dokumentere arbejdet enten med en faktura fra en virksomhed eller en skriftlig erklæring, hvis arbejdet er udført af en privatperson. Er det en privatperson, der udfører havearbejdet, skal personen være fyldt 18 år og være fuldt skattepligtig til Danmark ved indkomstårets udløb.

Arbejdet skal betales elektronisk eller digitalt, uanset beløb – eksempelvis med kortbetaling, kontooverførsel eller indbetaling via Netbank eller med MobilePay. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver således ikke ret til fradraget. Får du i forvejen tilskud eller får anden offentlig støtte til havearbejdet, kan du ikke få fradraget.

Arbejdet skal være udført inden den 31. december 2017, hvorefter du ikke kan få fradrag for serviceydelserne. Fradraget skal tages i det indkomstår, hvor betalingen for ydelsen sker. Sker betalingen først i 2018, men arbejdet er udført i 2017, kan fradraget henføres til det indkomståret, hvor arbejdet er udført. Dog er det en betingelse, at betalingen for arbejdet sker inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Da der ikke er fradrag for serviceydelser i 2018, er det derfor vigtigt, at betalingen sker senest den 28. februar 2018. Sker betalingen af ydelsen den 1. marts 2018 eller senere, kan du dermed ikke få fradrag for ydelserne, selvom de er udført i 2017.

Fradraget er yderligere betinget af, at der foretages elektronisk indberetning til SKAT af oplysninger om det udførte arbejde og dokumentation af betalingen. Indberetningen sker via SKATs hjemmeside.

Der er derfor god mulighed for, at du kan få hjælp til at få ordnet din have og samtidig få et fradrag på dine udgifter.

Fandt du dette nyttigt?