Indsigt

Lønudbetaling for januar måned

Jeg kan konstatere, at jeg har fået mere udbetalt i løn for januar måned, end jeg normalt får (sammenlignet med december 2016). Jeg har ikke fået nogen lønforhøjelse eller lignende, men jeg kan se, at jeg får ca. 1.500 kr. mere udbetalt nu her. En bekendt har gjort opmærksom på, at han også har et andet fradrag på sin lønseddel for januar? Kan I hjælpe med forklaring på de ændrede forhold – jeg har svært ved at gennemskue det.

Indledningsvist vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ud fra spørgsmålet alene kan give en generel vurdering, idet vi ikke med sikkerhed kan sige noget om dine specifikke forhold og ændrede fradrag.

SKAT har i november 2016 automatisk udstedt en ny forskudsopgørelse til dig for 2017. Den nye forskudsopgørelse for 2017 er en indikation på dine forventede økonomiske forhold i indkomståret 2017. I forskudsopgørelsen kan du se din trækprocent og dit fradrag. Når din forskudsopgørelse bliver ændret, bliver dit skattekort (hovedkort, bikort eller frikort) også ændret. Dit skattekort bliver automatisk sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere, som for eksempel SU eller dit pensionsselskab.

Din beskatning af din løn for januar bliver derfor udregnet på baggrund af dit skattekort for 2017, og er der nye skattesatser eller nye tal på din forskudsopgørelse, kan det betyde, at du får et andet beløb udbetalt i løn, end du gjorde i 2016.

SKAT har ikke altid de nyeste oplysninger om din økonomi. Derfor er det en god ide at tjekke, om tallene på din forskudsopgørelse er opdateret, for at sikre det mest korrekte skattetræk i løbet af 2017. Det er værd at tjekke eller ændre din forskudsopgørelse, hvis der f.eks. er sket ændringer i din løn, renteudgifter, befordringsfradrag eller andet.

Du kan se og ændre din forskudsopgørelse på www.tastselv.skat.dk.

Fandt du dette nyttigt?