Indsigt

Ændring af årsopgørelsen - kørselsfradrag

Jeg har overset fristen for at ændre min årsopgørelse den 1. maj 2018, men jeg har endnu ikke fået indberettet mit kørselsfradrag for 2017. Derudover har jeg konstateret, at jeg også er berettiget til kørselsfradrag i 2016, som jeg heller ikke har fået indberettet. På arbejdet er der nogen, der snakker om, at det godt kan nås, men jeg vil gerne have det bekræftet, nu når fristen er gået. Derudover er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg er berettiget til et befordringsdrag tilbage i 2015, idet jeg cyklede på arbejde de fleste dage og tog bussen de dage, hvor jeg ikke cyklede. Distancen var 17 km hver vej. Derfor vil jeg høre, om jeg er berettiget til et fradrag for befordring på cykel og i bus i 2015, samt om jeg overhovedet kan få disse fradrag med på min årsopgørelse for henholdsvis 2017, 2016 og 2015, nu når fristerne er overskredet?

Selvom selvangivelsesfristen er overskredet, har du stadig mulighed for at rette dine årsopgørelse – også tilbage i tid. SKAT har dog sat en grænse for, hvor langt tilbage i tid du kan rette din årsopgørelse. Du kan ændre din årsopgørelse indtil 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det betyder, at du eksempelvis stadigvæk kan ændre dine fradrag vedrørende indkomståret 2017 senest den 1. maj 2021. Dette betyder også, du stadigvæk kan nå at indberette fradrag vedrørende indkomstårene 2015 og 2016, idet dette senest skal ske henholdsvis den 1. maj 2019 og den 1. maj 2020. 

Dit valg af transportmiddel har ingen betydning for din ret til befordringsfradrag, og du er derfor berettiget til et fradrag, når du vælge at cykle til og fra arbejde på din egen cykel, og i de tilfælde hvor du tager bussen. 

Du kan dog kun få fradrag for transporten, hvis du har mere end 12 kilometer til arbejde, da du ikke får fradrag for de første 24 kilometers transport mellem dit hjem og din arbejdsplads. Når du skal beregne afstanden mellem dit hjem og din arbejdsplads, er det normalafstanden i bil, der gælder. Da du siger, du har 17 km på arbejde, kan du derfor få befordringsdrag for 10 km pr. dag. Du kan nemt beregne dit befordringsfradrag ved at gå ind på SKATs hjemmeside og vælge Fradrag > Arbejdsrelaterede fradrag > kørselsfradrag > beregn dit kørselsfradrag. Her kan du også vælge, hvilket indkomstår befordringen vedrører. 

For at ændre dine allerede udstedte årsopgørelser skal du logge ind på din skattemappe og vælge fanen ”Årsopgørelse”. Her vælger du hvilket indkomstår, du vil ændre årsopgørelsen for. Hermed vælger du rubrik 51 og indtaster beløbet, som SKATs befordringsfradragsomregner har udregnet.  

Du har derfor mulighed for at ændre årsopgørelserne for 2015, 2016 og 2017 tilbage i tid. Dette gælder også, hvis du finder ud af, at du er berettiget til andre fradrag end befordring for disse indkomstår. Ligeledes gælder det, at du kan rette årsopgørelsen for disse indkomstår, hvis du finder ud af, at du er skattepligtig af noget, du har modtaget i disse indkomstår.

Fandt du dette nyttigt?