Indsigt

Samkørsel og lejlighedsvis udlejning af bil

Jeg er lige blevet færdig med studiet og har fået et supergodt job ca. 30 km fra min bopæl. I den forbindelse overvejer jeg lidt, om jeg skal ud at købe en bil. Jeg tænkte, det måske kunne være billigere for mig at købe en bil, hvis jeg nu kunne udleje den igennem f.eks. ”GoMore” i weekenderne. Jeg vil også kunne tilbyde mine kollegaer, at de kan komme med tur/retur. Jeg har en bekendt, der har snakket om, at der måske kan være noget skattemæssigt, jeg skal være opmærksom på i den forbindelse. Derfor vil jeg høre, om I kan give mig et overblik over de skattemæssige regler på området?

Først og fremmest er det væsentligt at holde sig for øje, at i dit beskrevne senarie er der to definitioner, du skal sondre imellem, hvilket er samkørsel og lejlighedsvis udlejning af din bil.
Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne. Der er fx tale om samkørsel, hvis dine kollegaer kører med dig til jeres fælles arbejdsplads. At du og dine kollegaer kører sammen på arbejde, har ikke nogen indflydelse hverken på dit eller dine kollegaers kørselsfradrag. Får du betaling af dine kolleager i forbindelse med samkørslen, er det skattefrit, så længe betalingen ikke overstiger dine kollegaers andel af de samlede omkostninger, der er forbundet med kørslen. Hvis du ved samkørsel tjener mere end omkostningerne ved kørslen, er indkomsten skattepligtig.

Når du lejlighedsvis udlejer din bil til andre, fx igennem ”GoMore”, skal du betale skat af din fortjeneste herved. Dette betyder, at du i dine indtægter ved udlejningen kan fratrække de udgifter, der er forbundet med udlejningen. Du skal selv holde regnskab over dine indtægter og udgifter i forbindelse med biludlejningen, og du skal selv indberette beløbet til SKAT.

De udgifter, du kan fratrække, er udgifter til brændstof, vægtafgift, forsikring og vedligeholdelse. Du skal kunne dokumentere dine udgifter for, at du kan fratrække udgifterne. Derfor er det vigtigt, at du gemmer kvitteringer på alle dine biludgifter for hele indkomståret.

Du kan få fradrag for den forholdsmæssige del af dine udgifter ved at opgøre den forholdsmæssige del, som udlejningskørslen udgør af årets samlede kørsel. Det vil sige, at hvis udlejningskørslen udgør 20% af den samlede årlige kørsel, vil du kunne fratrække 20% af dine udgifter til løbende vedligeholdelse, grøn ejerafgift, forsikring mv.

Du kan også få fradrag for en forholdsmæssig del af årets skønnede værditab på bilen. Den forholdsmæssige del opgøres som udlejningskørslens forholdsmæssige del af den samlede kørsel i bilen, f.eks. de nævnte 20%.

Opgørelsen af den forholdsmæssige del, du anvender til biludlejningen, skal du dokumentere ved at føre en kørebog. I kørebogen skal du notere bilens kilometerstand ved indkomstårets begyndelse og ophør, og kilometerstanden før og efter hver udlejning.

Overstiger dine årlige udgifter dine årlige indtægter, kan du ikke trække et eventuelt underskud fra.

Fandt du dette nyttigt?