Indsigt

Beskatning af gaverejser

Jeg har et spørgsmål angående en rejse, som bliver betalt af et af mine familiemedlemmer i udlandet. Jeg har en moster og en fætter, som begge bor og har boet længe i USA. Jeg er p.t. studerende og har derfor ikke de store midler at rykke rundt med, så jeg har ikke haft mulighed for at besøge dem de sidste mange år.

Min moster har så fornylig tilbudt at betale for min rejse til USA, hvor jeg derfor har mulighed for at besøge dem begge. Jeg er dog kommet lidt i tvivl, om jeg skal takke ja, da jeg er blevet bekendt med, at jeg bliver skattepligtig af rejsen, som jeg altså ikke selv har råd til at betale for.

Har jeg forstået det korrekt, eller vil jeg godt kunne takke ja til rejsen, uden at jeg bliver beskattet af den?

Bliver man beskattet af en rejse man har fået i gave?

Det kan siges, at der principielt vil ske beskatning af rejsen eller rejsens værdi.

Da rejsen er modtaget af din moster i form af, at hun betaler rejseudgifter m.m., med det formål at du skal besøge hende og den resterende familie i USA, vil du som udgangspunkt blive beskattet. Beløbet, du vil blive beskattet af, er efter praksis ikke det beløb, som rejsen har kostet for din moster, men kun med det beløb, som svarer til den værdi, du vil have af selve opholdet i USA. Dermed vil det være rejsens reelle økonomiske værdi for dig og dit ophold, som vil komme til beskatning.

Denne værdi vil normalt blive opgjort efter SKATs retningsgivende satser for værdien af fri kost og logi. Hvilket for 2018 udgøre 3.359 kr. pr. måned. Derfor vil beløbet, du vil blive beskattet af, afhænge af rejsens længde. Når den kendes, kan den økonomiske værdi af rejsen beregnes.

Modtager du kontante gavebeløb, som gives med henblik på, at du kan rejse, men som ikke vil være betinget af, at du rent faktiske benytter pengene på en rejse, vil beløbet være fuldt indkomstskattepligtigt eller gaveafgiftspligtigt, afhængig af hvem du modtager beløbet fra. Beløb som disse, som er modtaget af en bestemt personkreds, herunder fra familiemedlemmer i op- og nedadgående retning, vil altså være gaveafgiftspligtige, hvorved beskatningen af værdien vil være 15 pct. (2018).

Modtager du derfor kontanter fra din moster eller fætter, som ikke er betinget af anvendelse på rejsen til USA, vil du være indkomstskattepligtig af det modtagende beløb. Modtages et sådant beløb fra eksempelvis dine forældre eller bedsteforældre, vil du blive gaveafgiftspligtig af beløbet.

Samlet set vil du altså ikke være direkte skattepligtig af eksempelvis flybilletten, som du eventuelt modtager af din moster. Du vil blive beskattet af din egen økonomiske værdi af rejsen og dennes længde, som fastsættes ud fra SKATs anvendte satser. Modtager du i stedet beløbet i kontanter, som ikke er betinget af anvendelse på rejsen, vil du blive beskattet afhængig af, hvem beløbsgiveren er.

Fandt du dette nyttigt?