Insight

Beskatning af kapitaltilførsel til et iværksætterselskab (IVS)

Jeg er en ung iværksætter, som har et skattemæssigt spørgsmål. Jeg har stiftet et iværksætterselskab med en selskabskapital på 1 kr. Efter stiftelsen skal jeg i mit selskab indkøbe kontormaterialer, en computer og en telefon, som skal anvendes til den daglige drift af selskabet. Jeg overvejer at sætte mine egne penge ind på selskabets konto, så jeg gennem selskabet kan indkøbe de nødvendige materialer. Jeg er dog ikke helt sikker på, hvordan overførslen af pengene vil blive behandlet skattemæssigt hos selskabet og mig selv. Har I mulighed for at skabe et overblik over, om pengeoverførslen vil være skattepligtig for mit selskab eller mig selv? 

Indledningsvis en kort omtale af, hvad et iværksætterselskab er. Et iværksætterselskab er et kapitalselskab med begrænset hæftelse, der kan have en kapital mellem 1 krone – 49.999 kroner. Ved begrænset hæftelse forstås, at aktionærerne ikke hæfter personligt i selskabet. Hvis selskabet går konkurs, vil kreditorerne ikke kunne gå efter aktionærens personlige økonomi, medmindre der personligt er stillet sikkerhed, kaution eller lignende. Et iværksætterselskab skal opbygge dets kapital ved, at man opsparer 25% af det årlige overskud, indtil kapitalen udgør 50.000 kroner. Derefter kan selskabet omregistreres til et almindeligt anpartsselskab. 

En måde at tilføre selskabet kapital på er ved, at du laver en kapitalforhøjelse i selskabet. For at sikre, at selskabet kan anvende de midler, der indskydes i selskabet, kan forhøjelse ske til overkurs. Overkurs er det beløb, der overstiger den tegnede akties pålydende værdi. Tegnes en aktie med en pålydende værdi på nominelt 100 kr. til kurs 150, udgør overkursen 50, som er skattefri for selskabet. Baggrunden for reglen er, at både indbetaling, pålydende værdi og overkursen skal behandles som skattefrit kapitalindskud. Ved kapitalforhøjelsen skal der udstedes en anpart i selskabet til personen, der laver forhøjelsen. Skattemæssigt sker der hverken noget hos selskabet eller personen, der foretager forhøjelsen. Da der er tale om et iværksætterselskab, kan forhøjelsen kun ske ved kontant indskud.

Hvis du ikke har lyst til at indskyde flere penge i selskabet, foreligger der også den mulighed at yde et lån til selskabet. Du kan som hovedaktionær yde et lån til dit iværksætterselskab, som skal være ydet på markedsvilkår. Dette indebærer, at lånet skal have en rente svarende til markedsrente. Dit selskab har fradragsret for rentebetalingerne. For dit vedkommende skal der betales skat af de renter, du modtager fra selskabet. Hvis dit iværksætterselskab ikke kan tilbagebetale lånet, f.eks. på grund af konkurs, har du som långiver ikke mulighed for at fradrage tabet, da du som hovedaktionær anses for at være nærtstående med selskabet. Dette bør indgå i dine overvejelser, før du vælger at yde et lån til dit selskab. 

En sidste mulighed kan være at yde et tilskud til dit selskab. Her vil du overføre pengene til dit selskab, dog uden at modtage noget af selskabet. Tilskuddet til dit selskab vil være skattepligtigt for selskabet, og selskabet skal betale 22% i skat af det overførte beløb. Du vil ikke kunne fradrage det givne tilskud i din personlig skattepligtige indkomst.

Uanset hvilken metode du vælger, anbefaler vi altid at få en rådgiver til at lave en vurdering af det konkrete tilfælde. 

Det bemærkes, at der politisk er optræk til, at iværksætterselskaber ikke kan oprettes fremadrettet, og at eksisterende iværksætterselskaber får en periode til at opnå den nødvendige minimumskapital for et anpartsselskab.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('