Indsigt

Børnepasnings betalt af arbejdsgiver

Jeg er for nyligt kommet med i en mødegruppe, hvor flere af mine nye veninder fortæller, at de har ordninger på deres arbejde, hvor deres arbejdsgiver betaler for børnepasning. Det er både ordninger, hvor arbejdsgiveren betaler for udgifterne til børnepasning direkte, og hvor arbejdsgiveren refunderer udgifterne, som medarbejderne har betalt. En veninde fortalte, at der på hendes arbejdsplads gives mulighed for børnepasning, hvor hun eksempelvis har overarbejde. Jeg er fascineret over, at deres arbejdsgiver betaler, så har overvejet at spørge min egen chef, om vi kunne få en lignende ordning på min egen arbejdsplads. Mit spørgsmål er derfor i den forbindelse, om der sker nogen form for beskatning i tilfælde af arbejdsgiverbetalt børnepasning?

Til at starte med kan det nævnes, at børnepasning vil være en udgift af privat karakter. Derfor vil udgifter, som en arbejdsgiver dækker i forbindelse med børnepasning, blive anset for værende et skattepligtigt gode.

Dette vil også være tilfældet, uanset hvordan betalingen finder sted. Der vil derfor ikke være forskel på, om udgifterne betales direkte af arbejdsgivere, at arbejdsgiveren refunderer udgifterne til den ansatte, eller om arbejdsgiveren afholder udgifterne til børnepasning for de ansatte ved selv at drive børnehave, vuggestue eller lignende.

I den situation, hvor en arbejdsgiver betaler helt eller delvist for børnepasningen i forbindelse med den ansattes overarbejde eller merarbejde, gør ingen forskel for skattepligten. Det vil også være uden betydning, om børnepasningen forgår i den ansattes eget hjem eller på arbejdspladsen.

Arbejdsgiverbetalt børnepasning vil ikke kunne falde ind under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, da børnepasning ikke anses for at være stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Beløbet vil dog falde ind under bagatelgrænsen for mindre personalegoder, hvilket dog har en meget begrænset størrelse (1.100 kr. årligt (2018)), da beløbet ofte hurtigt opbruges af andre personalegoder, herunder ved julegaver fra arbejdsgiveren.

Hvor en arbejdsgiver betaler for børnepasning, vil den modtagende medarbejder dermed blive beskattet af værdien. Den modtagende medarbejder vil blive beskattet af det beløb, som arbejdsgiveren har betalt. I den situation, hvor arbejdsgiveren refunderer et beløb for udgifter til børnepasning til medarbejdere, vil medarbejderen blive beskattet af beløbet som et tillæg til dennes løn. Hvor arbejdsgiveren afholder udgiften for børnepasning for medarbejderen ved at drive børnehave eller lignende, vil den modtagende medarbejder blive beskattet af den opnåede besparelse.

Hvis arbejdsgiveren løbende betaler for et børnepasningsabonnement eller lignende for medarbejderen, vil den modtagende medarbejder blive beskattet med udgiften til abonnementsbeløbet. Medarbejderen vil blive beskattet løbende i takt med udnyttelsen af abonnementet.

Arbejdsgiveren og medarbejderen har også muligheden for at indgå aftale om en lønomlægning, hvorved arbejdsgiveren betaler helt eller delvist for børnepasningen med den følge, at medarbejderen går ned i løn. I denne situation vil der ske beskatning af beløbet gennem lønnen, da udgifterne til børnepasning vil være en del af lønpakken.

Samlet set vil der altså ske en beskatning af den arbejdsgiverbetalte børnepasning, hvilket betyder, at det ikke vil være helt uden omkostninger for den modtagende medarbejder, at arbejdsgiveren betaler for pasning af den ansattes børn.

Fandt du dette nyttigt?