Insight

Beskatning af gaver til familien

Så vidt jeg husker, har I tidligere omtalt beskatningen hos mindreårige børn. Men da jeg ikke kan huske svarene, håber jeg, at I kan svare på følgende.

Vi har to børn på henholdsvis 13 og 14 år. De er begge begyndt at arbejde lidt i deres fritid, og derfor er spørgsmålet, hvordan de skal beskattes af det, de tjener på arbejdet? Og er der særlige regler, hvis vi i vores virksomhed giver dem løn?

 

 

Som udgangspunkt er børn skattepligtige af deres indtægter, uanset deres alder, og uanset om de bor hjemme eller ej, men der findes dog undtagelser hertil. Ved skatteberegningen får de også personfradrag. Personfradraget for børn under 18 år udgør 35.300 kr. i 2019.

Børn får automatisk et skattekort, når de fylder 15 år. Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, skal altså ikke indsende oplysningskort, medmindre de har haft skattepligtig indkomst.

Jeres børn vil altså være skattepligtige af den løn, de tjener i fritidsjobbet. Dette vil være tilfældet, når arbejdet udføres for en erhvervsdrivende og altså ikke i forbindelse med fritidsjob i private hjem.

Såfremt arbejdet udføres for private i deres privates hjem eller i tilknytning hertil, er denne indkomst skattefri. Det vil være tilfældet, indtil barnet fylder 16 år. Andet arbejde, der har samme karakter som f.eks. børnepasning, madlavning, rengøring, lektiehjælp eller lignende, vil føre til samme resultat. Det gælder, hvis arbejdet udføres for f.eks. familie, venner eller naboer. Når barnet fylder 16 år, skal der betales skat af den optjente løn.

Det er værd at bemærke, at der er nogle særregler for arbejde i forældres virksomhed. Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes ikke af den løn, de får fra arbejde i forældrenes personligt ejede erhvervsvirksomhed. Samtidig har forældrene ikke fradrag for denne lønudgift. Dette gælder også ved beskæftigelse for stedforældre, plejeforældre samt adoptivforældres erhvervsvirksomhed. Er barnet fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, skal lønnen medregnes i den skattepligtige indkomst hos barnet. Her vil forældrene altså have mulighed for at tage fradrag for lønudgiften på sædvanlig vis. Drives forældrenes virksomhed i selskabsregi, vil der være fradrag for lønnen i selskabet, men her skal barnet også beskattes uanset, det endnu ikke er fyldt 15 år.

I forhold til arbejde i jeres egen virksomhed er det vigtigt – især hvis den drives i selskabsform – at det kan dokumenteres, at barnet har udført arbejde, der står i rimeligt forhold til den optjente løn.
 

Fandt du dette nyttigt?