Indsigt

Deltagelse i sportsarrangementer

Vi er nogle kollegaer i en virksomhed, der har en privat løbeklub. Vores arbejdsgiver har nu tilbudt at sponsorere vores deltagelse i nogle officielle løbearrangementer ved at betale for lidt løbeudstyr, tilmeldingsgebyret samt fortæring i forbindelse med arrangementerne. Vil det have nogen skattemæssige konsekvenser for os, hvis vi takker ja til tilbuddet?

Som udgangspunkt vil I som medarbejdere være skattepligtige af værdien af de økonomiske fordele, som I opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser mv.

Jeres arbejdsgivers betaling af løbeudstyret, tilmeldingsgebyrer, fortæring mv. vil således blive betragtet som værende vederlag i form af formuegode af pengeværdi og/eller sparet privatforbrug, hvilket skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Medlemmerne i jeres private løbeklub vil derfor være skattepligtige af de fordele, I opnår som følge af jeres arbejdsgivers betaling af goderne.

En arbejdsgivers betaling for deltagelse i DHL-stafetten eller andre motionsløb kan derimod anses for afholdt som led i et årligt eller halvårligt ”skovtursarrangement” og dermed være skattefrit for medarbejderne. Det er ikke en forudsætning, at alle medarbejdere i virksomheden deltager i det pågældende arrangement, men arrangementet skal henvende sig til en bred kreds af medarbejdere. Det betyder, at alle medarbejdere som udgangspunkt skal have forudsætning og mulighed for at deltage i DHL-stafetten eller andre arrangementer, og at det pågældende arrangement egner sig som skovturslignende arrangement. I modsætning hertil vil en arbejdsgivers betaling af medarbejdernes deltagelse i eksempelvis et maratonløb som udgangspunkt gå ud over, hvad de fleste medarbejdere måtte antages at kunne deltage i og dermed være skattepligtigt for deltageren.

Fandt du dette nyttigt?