Indsigt

Fælleslån – fradrag for renteudgifter

Vi er en mindre ejerlejlighedsforening bestående af 8 lejligheder. Vi har optaget et fælleslån i ejer-foreningen i forbindelse med et renoveringsprojekt af vores tag på ejendommen. Et medlem af ejer-foreningen har på bestyrelsesmødet gjort opmærksom på, at han tidligere har læst, at man ikke får fradrag for renteudgifterne i forbindelse med lånet til brug for renoveringen af taget. Vi har derfor valgt lige at spørge, om det er noget, I kender til – eller muligvis har forslag til, hvad vi ellers kan gøre for ikke at miste en eventuel fradragsret. Alternativet kan vel være, at vi selv optager hvert sit lån til brug for renoveringen af taget? Håber I kan hjælpe vores lille ejerforening med dette skatte-spørgsmål.

Der er mulighed for at få fradrag for renteudgifterne til fælleslånet optaget via ejerforeningen, hvor der betales afdrag og renter via bidrag til ejerforeningen under visse betingelser.

Det er en betingelse for fradrag for renteudgifter, at I som debitor hæfter direkte for gælden overfor kreditor, og at I hver især er juridisk debitor i skyldforholdet. Hvis lånet til brug for renovering af taget er optaget af ejerforeningen på medlemmernes vegne, og I som medlemmer hæfter personligt og solidarisk for lånet, vil I juridisk anses for debitorer i skyldforholdet, således I hver især har ret til forholdsmæssig andel af fradraget for renteudgifterne vedrørende lånet i forhold til tinglyst forde-lingstal.

Ovenstående er under forudsætning af, at renten er fastsat forud for den renteperiode, hvortil lånet er tilknyttet.

Den forholdsmæssige andel af renteudgifterne skal I påføre jeres årsopgørelse i rubrik 44. 

Fandt du dette nyttigt?