Insight

Årsopgørelse 2017 – Hvad bør du tjekke?

Jeg har nu været inde og se min årsopgørelse for 2017 og skal desværre af med penge til SKAT igen i år. Jeg har dog i det forgangne år haft håndværkerudgifter til istandsættelse af mit hus, og jeg har desuden dagligt en køretur på 30 km til arbejde. I løbet af 2017 har jeg yderligere haft et par overnatninger i København i forbindelse med mit arbejde. Jeg kunne derfor godt tænke mig at få lidt oplysninger om, hvordan jeg kan få fradrag for kørsel og håndværkerudgifter samt mine arbejdsrelaterede rejser til København.

Håndværkerfradrag
Håndværkerfradraget blev genindført i 2015 og blev ændret i 2016. For indkomståret 2017 kan du få fradrag for grønne håndværksydelser på op til 12.000 kr. for lønudgifter, som er brugt til istandsættelse af dit hus, ejerlejlighed og på dit sommerhus. De grønne håndværksydelser, der giver ret til fradrag, er f.eks. arbejdsløn til udskiftning af vinduer eller isolering af vægge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke længere er muligt at få fradrag for f.eks. istandsættelse af køkken og bad. De 12.000 kr. gælder for hver person i husstanden. Derudover kan du med den nye ordning få fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet. Serviceydelserne, som giver ret til fradrag, er bl.a. rengøring og børnepasning.

Du kan kun få håndværkerfradrag i 2017, hvis arbejdet er udført i 2017, og hvis regningen er betalt senest den 28. februar 2018. Husk, at betaling skal være sket elektronisk. Hvis betaling er foregået med check eller kontanter, er det altså ikke muligt at få fradrag.

Du indberetter dit håndværkerfradrag ved at gå på TastSelv og vælge punktet ”Indberet service¬fradrag” (håndværkerfradrag).

 

Befordringsfradrag
Typisk vil dit befordringsfradrag automatisk være medtaget på din årsopgørelse, men det er dog altid en god idé at tjekke beløbet. Hvis befordringsfradraget ikke er medtaget på årsopgørelsen, skal du selv indtaste det. Du har ret til befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km til dit arbejde. Det er altså kun daglig kørsel udover de først kørte 24 km, du kan få fradrag for. Du har ret til befordringsfradrag, hvad enten du cykler, kører i bil, rejser med bus, tog, fly mv., samt hvis du kører med en kollega. SKAT fastsætter automatisk antallet af arbejdsdage til 216. Hvis du har haft flere eller færre arbejdsdage end 216, skal du derfor selv ændre dit befordringsfradrag herefter.

Du kan rette eller indtaste befordringsfradrag i rubrik 51.

 

Rejsefradrag
Har du i forbindelse med dit arbejde været på rejse i over et døgn, har du ret til et såkaldt rejsefradrag. Standardsatsen for kost udgør 487 kr., mens logigodtgørelsen udgør 209 kr. (satser for 2017). Betingelserne for at få fradraget er, at rejsen har været med overnatning og af en varighed på mindst 24 timer, samt at din arbejdsgiver ikke har kompenseret dig for dine udgifter. Du kan i 2017 få fradrag for dine udgifter op til 26.800 kr. Har din arbejdsgiver dækket alle dine udgifter efter regning i forbindelse med din arbejdsrejse, skal du være opmærksom på, at du stadig har mulighed for at få et fradrag for dine udgifter til såkaldte småfornødenheder. Beløbet svarer til 25% af standardsatsen på 487 kr. = 121,75 kr./døgn.

Dit rejsefradrag skal påføres i rubrik 53.

Fandt du dette nyttigt?