Indsigt

Folketingsmedlemmers særlige fradrag, vederlag og godtgørelser

Jeg har et spørgsmål af ren interesse, da jeg har hørt mange historier om, at politikere og folketingsmedlemmer får udsædvanligt store fradrag og skattefrie vederlag, som os ”normale” borgere ikke har adgang til. Er det blot røverhistorier, eller får politikere nogle fradrag eller kan modtage skattefrie gaver, som vi andre ikke kan? I så fald hvilke fradrag og af hvilken størrelse? Jeg har eksempelvis hørt, at de blandt andet kan trække udgifter til deres valgplakater fra i deres egen personlige indkomst. Kan det virkelig passe?

Det er korrekt, at der findes nogle særlige skatteregler for folketingsmedlemmer, der er ensbetydende med, at folketingsmedlemmer har adgang til nogle særlige fradrag og godtgørelser, som andre borgere ikke har. Dette modsvares dog af, at de ikke har adgang til en række andre normale fradrag i forbindelse med deres hverv som folketingsmedlem.

Folketingsmedlemmer får som udgangspunkt et grundvederlag samt et omkostningstillæg. Grundvederlaget medregnes i den personlige indkomst, hvorved beløbet bliver skattepligtigt.

Omkostningstillægget er skattefrit og skal benyttes til at dække omkostningerne, som folketingsmedlemmer har i forbindelse med deres hverv. Da omkostningstillægget er skattefrit, har et folketingsmedlem ikke mulighed for at fradrage yderligere udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring mv.

Folketingsmedlemmer kan vederlagsfrit få stillet en bolig til rådighed af Folketinget, hvis denne har bolig uden for det sjællandske område. Værdien af en sådan bolig, som er stillet til rådighed, er skattefri for folketingsmedlemmet. Alternativt kan et folketingsmedlem få dækket sine udgifter til hotelovernatninger.

I særlige tilfælde kan Folketinget, i stedet for at stille en bolig til rådighed eller dække udgifter til hotelovernatninger, udbetale en skattefri godtgørelse for egentlige boligudgifter til fast supplerende bolig mod dokumentation, dog indtil et vist maksimum. Herudover er der mulighed for uden dokumentation at udbetale et skattefrit beløb til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse.

I forhold til befordring kan et folketingsmedlem få en skattefri kørselsgodtgørelse for udgifterne i forbindelse med kørsel i egen bil fra medlemmets bopæl og til Folketinget. Folketingsmedlemmet har dermed ikke mulighed for at tage et almindelig befordringsfradrag mellem hjem og arbejde.
Folketingsmedlemmer kan alternativt få stillet et skattefrit togfrikort til rådighed til transport i forbindelse med det politiske arbejde samt til transport mellem bopæl og Folketinget.

Beløb, som et folketingsmedlem modtager som bidrag fra private, eksempelvis som gavebidrag i forbindelse med valgkampagner, beskattes hos det modtagende folketingsmedlem som personlig indkomst. Modsat vil en offentlig støtte, som en bestemt kandidat eller parti modtager, være skattefri.

Udgifter til annoncering, eksempelvis til valgplakater, som du nævner, har folketingsmedlemmer ikke mulighed for at trække fra i deres egen personlige eller skattemæssige indkomst. Når annonceudgifter mv. afholdes af et folketingsmedlem, vil dette anses som afholdt til at fremme den pågældendes synspunkter og politiske arbejder. Derfor kan folketingsmedlemmer ikke fratrække sådanne udgifter.

Fandt du dette nyttigt?