Indsigt

Forældres løn til deres børn

Håber I kan afklare et mindre væddemål, som opstod forleden i forbindelse med en middag med gode venner. Den ene af mine venner ejer og driver en lidt større frisørsalon. Han fortalte, at han udbetaler løn til sin 13-årige datter hver måned og på årsbasis et beløb, der stort set svarer til hendes personfradrag. Lønnen fratrækker han i sit virksomhedsregnskab, og datteren medtager det på sin selvangivelse. Er det korrekt – eller er min ven på den forkerte side af loven? Hvis det er muligt, så vil jeg da også ansætte min søn på 12 år som ”fejedreng” i mit selskab.

Lønudbetaling til børn af forældres erhvervsvirksomhed skal behandles forskelligt, alt efter om barnet er fyldt 15 år ved begyndelsen af indkomståret.

Børn under 15 år skal ikke medtage indtægter fra forældres erhvervsvirksomheder i deres selvangivelse. Dette er begrundet i, at der lovgivningsmæssigt er indsat begrænsning i fradragsretten for forældres løn til deres børn under 15 år. Din ven kan således ikke i sin erhvervsvirksomhed fradrage udbetaling af løn til sin datter. Udgiften er dermed en privat udgift.

Fra og med året efter det indkomstår, hvori din vens datter fylder 15 år, kan lønudgiften til datteren fratrækkes, og datteren bliver beskattet.

Den nævnte regel gælder kun personligt drevne virksomheder. Du vil dermed godt kunne aflønne din søn for hans arbejde for dit selskab, og han bliver således også beskattet af lønindtægten. Det er dog vigtigt, at det kan dokumenteres, at der er udført et stykke arbejde – og at dette arbejde må antages at kunne udføres af et barn på den alder.

 Vi har ikke forholdt os til, om andre regler kan have en betydning i forhold barnets alder og arbejdets karakter.

Fandt du dette nyttigt?