Indsigt

Foræring af bil til barnebarn mod kørsel af bedsteforældre

Vi er et ældre pensioneret ægtepar, som har købt en bil til vores ældste barnebarn, der netop har fået kørekort. Bilen er blevet givet til vores barnebarn som en 18-års fødselsdagsgave, men dog på den betingelse, at vores barnebarn ved lejlighed kører os, når vi skal til og fra byen i forbindelse med daglige gøremål og festlige lejligheder.

I forbindelse med denne gave samt aftale om kørsel kunne vi godt tænke os at få klargjort, om dette får nogle skattemæssige konsekvenser for os såvel som for vores barnebarn? 

Når man som bedsteforældre forærer sit barnebarn en bil i fødselsdagsgave, er udgangspunktet, at hver bedsteforældre kan give deres barnebarn en gave til en værdi på 62.900 kr. skattefrit (2017). To bedsteforældre kan derfor samlet give hvert barnebarn 125.800 kr. skattefrit (2017). Hvis bedsteforældrene samlet giver deres barnebarn en gave, skal der derfor kun betales gaveafgift, hvis gavens værdi overstiger 125.800 kr. Hvis gavens værdi overstiger et beløb på 125.800 kr., skal der betales gaveafgift på 15% af den del af gavens værdi, der overstiger 125.800 kr. Det er dog en betingelse for skattefriheden på de 125.800 kr., at hver bedsteforældre reelt har ydet særskilt til gaven.

Det vil altså sige, at jeres barnebarn kan modtage en bil i 18-års fødselsdagsgave fra jer uden at blive gaveafgiftspligtig af denne gave, såfremt bilens værdi ikke overstiger 125.800 kr. Om jeres barnebarn bliver gaveafgiftspligtig af den gave, I giver i form af en bil, vil således afhænge af bilens værdi. Hvis bilens værdi overstiger 125.800 kr., skal der betales en gaveafgift på 15% af beløbet, der overstiger 125.800 kr.

Værdien opgøres som handelsværdien på modtagelsestidspunktet. Det er her forudsat, at det vil være jeres barnebarn, der står som ejer af bilen. Såfremt I står som ejere og blot stiller bilen til rådighed for jeres barnebarn, vil værdien skulle opgøres som brugsværdien i form af de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen og dermed betales for jeres barnebarn.

I forhold til den betingelse, at I giver jeres barnebarn en bil i fødselsdagsgave mod, at han/hun til gengæld kører jer ved forskellige lejligheder, er udgangspunktet, at tjenester, som udføres af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement, er skattefrit. Man kan hjælpe personer, som man har en personlig relation til, som for eksempel familie og venner, uden at skulle betale skat. Man kan hjælpe med almindelige opgaver i og omkring hjemmet og i familien. Tjenesterne må ikke have væsentlig økonomisk værdi for modtageren, men det er ikke afgørende, om der er tale om en tilbagevendende ydelse eller en enkeltstående tjeneste.

En fast aftale om løbende gensidig udveksling af tjenester kan derimod få karakter af en kommerciel aftale, og så er det ikke længere skattefrit. Hvis man for eksempel gør rent i sin gode vens hus en gang om ugen, mod at denne gode ven til gengæld løbende giver en gratis madvarer fra sin butik, er der tale om en systematisk byttehandel og dermed en skattepligtig ydelse.

Det forhold, at jeres barnebarn skal køre jer ved forskellige lejligheder, vil formentlig som udgangspunkt anses for værende en tjeneste, der udføres af almindelig hjælpsomhed og som følge af, at der mellem jer og barnebarnet er en personlig relation, hvorfor dette som udgangspunkt må anses som skattefrit.

Fandt du dette nyttigt?