Indsigt

Forskudsopgørelsen

Nu er forskudsopgørelserne for 2017 lige havnet i min skattemappe, og det samme er den hos familiens to teenagere. Nu spørger de om, hvad det egentlig er for noget, og hvad de skal bruge den til. Kan I ikke give et kort indblik i, hvad forskudsopgørelsen gør godt for?

Forskudsopgørelsen viser, hvor meget SKAT forventer, at du kommer til at tjene i løbet af et givent indkomstår, og hvor meget fradrag du forventes at få. På baggrund af oplysningerne om din forventede indkomst og fradrag, beregner SKAT, hvor meget du skal betale i skat i løbet af året (forskudsskat).

Forskudsskatten danner baggrund for det skattekort, som SKAT sender elektronisk til din arbejdsgiver til brug for løbende indeholdelse af skat af din løn. Skattekortet fremgår øverst på din forskudsopgørelse – her kan du f.eks. se din trækprocent og fradrag (pr. dag, pr. uge, pr. 14-dag og pr. måned). Skattekort er en fællesbetegnelse for frikort, bikort eller hovedkort.

Et frikort er et beløb, der er skattefrit for dig i et givent år. Frikortet er forskellig fra person til person og afhænger fx af din kommuneskat, og hvilke fradrag du har anført på din forskudsopgørelse. I 2017 vil personer under 18 år kunne tjene 33.800 kr., og personer over 18 år vil kunne tjene 45.000 kr. uden at skulle betale skat af beløbet. Du skal dog altid betale AM-bidrag på 8% af din løn, men ikke af f.eks. SU eller dagpenge.

Alle, der tjener mere end de nævnte beløb, får et hovedkort og et bikort. Hovedkortet medtager din trækprocent og indregner fradrag. Dit bikort indregner kun din trækprocent, idet hele dit fradrag er indregnet i hovedkortets beløb.

Har du flere udbetalere, er det derfor vigtigt, at du fortæller din arbejdsgiver, SU eller andre, du modtager penge fra, om de skal bruge dit hovedkort eller dit bikort. Anvender to arbejdsgivere dit hovedkort, vil du få dobbeltfradrag, og du vil få en restskat, når din årsopgørelse dannes.

Bruger din udbetaler et forkert skattekort, skal du bede din udbetaler om at hente det rigtige skattekort digitalt hos SKAT. Du kan ikke selv ændre, hvilken udbetaler der bruger hvilket skattekort. Når din udbetaler har hentet det nye skattekort, kan udbetaleren rette din udbetaling.

For at kunne få medregnet den rigtige trækprocent og de rigtige fradrag, er det derfor en god idé at tjekke, at beløbene på din nye forskudsopgørelse passer med dine forventninger. Oplysningerne om indtægter og fradrag er typisk baseret på din årsopgørelse fra sidste fuldendte indkomstår (for 2017 er det 2015, der danner grundlag) og kan derfor være uaktuelle.

Du bør rette din forskudsopgørelse, når der er sket ændringer i din økonomi – det kan f.eks. være i følgende situationer:

  • Mere eller mindre i løn
  • Du begynder med eller holder op med at arbejde
  • Befordringsfradrag (længere eller kortere afstand til arbejde)
  • Ændring af renteudgifter (optagelse af nye lån, omlægning af lån mv.)
  • Salg og køb af bolig
  • Start af virksomhed
     

Ændrer du din forskudsopgørelse, er det vigtigt, at du skriver ændringerne for hele 2017. Når du retter dine oplysninger, laver SKAT en ny forskudsopgørelse samt et nyt skattekort til din arbejdsgiver. Du kan ændre din forskudsopgørelse for 2017 allerede nu eller i løbet af 2017, hvis din økonomi ændrer sig i løbet af 2017. Du kan derfor godt opleve at få flere forskudsopgørelser i løbet af det samme år – den seneste er gældende. Hver gang du har lavet ændring i din forskudsopgørelse, sendes skattekortet automatisk til din arbejdsgiver.

Fandt du dette nyttigt?