Insight

Fradrag for ejendomsskat og husforsikring i forbindelse med udlejning af kontor i egen husstand

I et tidligere indlæg beskrev I, at man kunne fratrække udgifter til el og varme ved udlejning af et kontor beliggende i sin private bolig. I den forbindelse har jeg et spørgsmål, der angår, om dette også er tilfældet med udgifter til ejendomsskat og husforsikring?

I forhold til dit spørgsmål skal der til en start gøres opmærksom på, at for en udgift kan fradrages, skal den være med til at erhverve, sikre og vedligeholde en erhvervsindkomst. I det nævnte indlæg om udlejning af et kontor til et selskab er det beskrevet, at udlejningen skal ske på armslængdevilkår, og at kontoret skal være indrettet, så det kun tjener udlejningsformålet og ikke anvendes privat, for at der kan fradrages udgifter i forbindelse med udlejningen.

Der er mulighed for fradrag for en forholdsmæssig andel af den betalte ejendomsskat, hvis 10% eller mere af ejendommens vurderede areal bliver anvendt erhvervsmæssigt.

Angående forsikringer skal det først sikres, at forsikringen konkret vedrører udlejningen af kontoret. Her vil det med stor sandsynlighed kun være inventaret, der er dækket af forsikringen, og det er kun denne del, hvor der foreligger mulighed for fradragsret ved udlejning. Selve din forsikring af huset, der angår brand osv., vil ikke være fradragsberettiget.

Endvidere er der mulighed for nedsættelse af ejendomsværdiskatten, i det tilfælde der er fradrag for kontoret. Nedsættelsen sker efter skøn, svarende til den erhvervsmæssige del af benyttelsen af ejendommen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('