Insight

Fradrag for renteudgifter til SU-lån

Jeg er startet på uddannelse i september måned og kan ikke få det til at løbe rundt økonomisk, så længe min eneste indtægt er SU. Jeg skal derfor til at optage SU-lån og er interesseret i at vide, om jeg kan få fradrag for de renteudgifter, som jeg vil have i den forbindelse? Og er der noget jeg selv skal gøre for at få rentefradraget?  

Indledningsvist kan vi oplyse, at renterne, der løber på i studieperioden, er fradragsberettigede, når renterne forfalder til betaling. Da du først skal begynde at tilbagebetale dit SU-lån cirka et år efter endt uddannelse, er det også først på dette tidspunkt, at du kan få fradrag for renterne fra studieperioden. Der er altså ikke noget rentefradrag på SU-lånet her i studietiden.

Dit fradrag i tilbagebetalingsperioden vil være størst de første par år, idet du i denne periode betaler de renter, der er tilskrevet dit SU-lån i uddannelsesperioden og frem til dagen, hvor du begynder at betale af på lånet. En stor del af dine afdrag er altså betaling af renter, påløbet under studietiden og med det resultat, at der er fradrag for en stor del af dine afdrag.

Renter, der tilskrives fra det tidspunkt, hvor du starter tilbagebetaling af lånet, fratrækkes i tilskrivningsåret, uanset om de først betales på et senere tidspunkt. Dette forudsat, at aftalen om tilbagebetaling overholdes – ellers gælder der lidt anderledes regler, som vi ikke kommer ind på her.

Automatisk indberetning til SKAT
SU-lån varetages af Statens Administration, og der foretages automatisk indberetning til SKAT af renterne, som du betaler i det pågældende år. SKAT medtager herefter renterne ved beregning af din endelige skat, og det vil fremgå af din årsopgørelse for det pågældende år.

Ønsker du at få indregnet rentefradraget i din forskudsskat allerede fra det år, du begynder at tilbagebetale SU-lånet, så skal du selv tilføje oplysning om renteudgifterne på din forskudsopgørelse. Dette gøres via SKATs TastSelv-service.

Fandt du dette nyttigt?