Indsigt

Gevinst ved lotteri på arbejdsplads

I anledning af en mærkedag for min arbejdsplads afholdes der hvert år et lotteri, hvor alle virksomhedens medarbejdere har mulighed for at opnå gevinst. Værdien af lotteriets præmier varierer betydeligt, så mine kollegaer og jeg har tit spekuleret over, hvorvidt disse præmier mon er skattepligtige eller ej. Til dette års lotteri har jeg imidlertid været så heldig, at jeg rent faktisk har haft gevinst og har vundet en præmie, hvorfor jeg godt kunne tænke mig at få afklaret spørgsmålet endeligt. Jeg vurderer umiddelbart, at præmiens værdi er ca. 500 kr. – er jeg skattepligtig af præmien eller ej? Og hvordan skal jeg i så fald forholde mig?

En gevinst er som hovedregel fuldt skattepligtig for modtageren. Eneste undtagelse hertil er i tilfælde, hvor gevinsten stammer fra et godkendt spil, hvor der er betalt afgift af gevinsten eller fra et lotteri, der har opnået godkendelse på baggrund af et formål. Eksempler på godkendte spil og lotterier er gratis spil på hjemmesider på nettet, der tilgængelige for alle, samt lotterier med velgørende formål, der er åbent for alles deltagelse. Fællesnævneren for de godkendte spil og lotterier er, at de er tilgængelige for alle, ligesom alle kan deltage.

Når din arbejdsplads afholder et lotteri som beskrevet, er deltagelse heri begrænset til virksomhedens medarbejdere. Lotteriet henvender sig således til en begrænset deltagerkreds, og lotteriet vil derfor normalt ikke være godkendt.

Som følge heraf er du som udgangspunkt skattepligtig af gevinstens værdi svarende til markedsværdien – uanset størrelsen heraf. Gevinsten betragtes som personlig indkomst, og du skal indberette værdien af gevinsten i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Fandt du dette nyttigt?