Insight

Gevinster fra onlinekasino

Jeg sidder ofte om aftenen og spiller poker, Blackjack og lignede på min computer. I løbet af den sidste måned har jeg da også vundet en del. Jeg har spurgt en af mine kammerater, om han vidste noget omkring skattepligt af gevinsterne, men han vidste ikke noget om det. Så jeg tænkte, om I kunne oplyse lidt omkring dette?

I forhold til gevinster fra spil kan du som hovedregel antage, at du ikke skal betale nogen skat af gevinsten, så længe der spilles på danske hjemmesider fra danske udbydere.

De danske spiludbydere vil være omfattet af reglerne omkring afgift af spil i spilleafgiftsloven. Dermed vil det være spiludbyderen, som betaler skatten af gevinsten og ikke dig som vinder. Spiller du på disse udbyderes hjemmesider, vil der ikke være nogen skatteforpligtigelse for dig.

På samme måde vil spil købt i fysiske butikker i Danmark, såsom skrabelod mv., eller spil foretaget i fysiske spillehaller, kasinoer og lignede, være fritaget for en beskatning hos dig som vinder, da disse spillesteder vil være omfattet af kontrol fra landets spilmyndighed. På samme måde vil skatten af gevinsten fra onlinespil i Danmark være betalt af udbyderen af spillet, allerede inden du vinder. Dermed vil de beløb, du vinder, være fuldt ud skattefri.

Når vi bevæger os uden for Danmarks grænser, og altså også via internettet, kan skattepligten ændre sig. Er der tale en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land, vil du stadig have samme fritagelse for skattepligt som gevinstmodtager, så længe denne udbyder er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i landet, forudsat at det konkrete spil ikke ville være underlagt en særlig skattepligt i Danmark. Desuden vil skattefriheden være betinget af, at du kan dokumentere, at gevinsten er vundet i et spil hos en udbyder, som er godkendt af den udenlandske offentlige myndighed. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil du blive skattepligtig af den gevinst, du modtager. Dermed vil du skulle betale almindelig indkomstskat af gevinsten, og da indkomsten er personlig indkomst, kan skatten udgøre helt op til ca. 51%.

Er der tale om et land uden for EU, som ikke er et EØS-land, vil gevinsten være fuldt ud skattepligtig for dig som modtager. Spiller du dermed på et onlinekasino på internettet hos eksempelvis en amerikansk udbyder, vil du som vinder skulle beskattes af din gevinst. Det samme vil gøre sig gældende, hvis du tager på ferie i eksempelvis Las Vegas og vinder et beløb på et fysisk kasino.

Hvis du derfor vil sikre dig, at du ikke er skattepligtig af dine gevinster, vil vi råde dig til følgende:

  • Altid at spille på hjemmesider fra danske udbydere eller i fysiske kasinoer i Danmark.
  • Altid sikre dig, at hjemmesiden i EU- eller EØS-landet er godkendt af myndighederne, og samtidig at du har dokumentation for dine gevinster.
  • Undlad at spille hos udenlandske udbydere, som ikke er fra EU- eller EØS-lande.

Er der ikke skattefrihed hos dig som modtager, skal du på din selvangivelse anføre de gevinster, du har vundet i årets løb. Det er erhvervelsestidspunktet, som er afgørende, og altså ikke hvornår du hæver din gevinst eller overfører den til din danske bankkonto. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der ved opgørelsen af gevinsten er mulighed for at få fradrag for de indskud, du har fortaget i forbindelse med det vindende spil. For at kunne opnå dette fradrag, skal indskuddene kunne dokumenteres. Der er også mulighed for at få fradrag, ikke kun for indskuddet til det vindende spil, men for indskud fortaget i løbet af hele året. I dette tilfælde vil kravene til dokumentation være større og vil mindst skulle underbygges af et regelmæssigt regnskab over gevinst og indskud.

Fandt du dette nyttigt?